Hangi Hallerde Boşanma Olmaz?

Boşanma avukatı arayan kişilerin sıklıkla sorduğu sorulardan biri de hangi hallerde boşanma olmazdır. Türkiye’de evliliklerin sonlandırılması için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu şartları taşımayan çiftler, boşanma talepleri kabul edilmez.

Öncelikle, evliliğin en az bir yıl sürmüş olması gerekmektedir. Bu sürenin dolması, boşanma için yeterli bir sebep değildir. Çiftlerin, evliliklerinin ilk yılında yaşadıkları sorunları çözme zamanı vermesi, evliliklerini kurtarmak için çaba göstermesi beklenir.

 • Aile mahkemesi yetkisi olmadan dava açılamaz. Boşanma davaları aile mahkemelerinde görülür. Aile mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde dava açılamaz.
 • Medeni haklar kısıtlı olanlar boşanamaz. Medeni hakları kısıtlı olan kişilerin boşanma davaları kabul edilmez. Bunun sebebi, kendini savunamayacak durumda olan kişilerin korunmasıdır.
 • Zina dolayısıyla açılan davalar reddedilebilir. Türkiye’de zina suç kabul edilmektedir. Bu nedenle, boşanma davalarının çoğuna zina suçlaması eşlik eder. Ancak, zina dolayısıyla açılan davalarda hâkim, kanıt bulunmaması durumunda dava reddedebilir.

Bununla birlikte, bazı durumlarda boşanma talebinin reddedilmesi söz konusu değildir. Örneğin, şiddetli geçimsizlik yaşayan çiftlerin boşanmaları hemen kabul edilir. Yine, geçerli sebebin varlığı halinde çiftlerin boşanma talepleri kabul edilir.

Boşanma süreci oldukça karmaşık bir süreçtir. Bu nedenle, boşanma avukatı ile çalışmak çiftlerin işlerini kolaylaştırabilir. Boşanma avukatları, davalara hakimdir ve çiftlerin haklarını korumak için ellerinden geleni yaparlar.

Hangi hallerde boşanma olmaz
Hangi hallerde boşanma olmaz

Eşler Arasında Sözleşme İle Boşanma

Boşanma avukatı ile boşanma sürecinde eşlerin arasında birçok anlaşmazlık yaşanabilmektedir. Ancak bazı durumlarda eşlerin karşılıklı olarak anlaşarak boşanmaları mümkündür. Bu durumlarda sözleşme ile boşanma yolu tercih edilebilir. Bu yolla boşanmak için eşler arasında öncelikle bir anlaşma sağlanması gerekmektedir.

Öncelikle eşlerin mal varlıkları üzerinde anlaşmaya varması gerekmektedir. Mal varlıklarının ayrımı ve paylaşımı konularında anlaşma sağlanması durumunda, boşanma süreci daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleşebilir.

 1. Malların Ayrımı: Malların ayrımında mahkeme tarafından belirlenecek bir hakim atanması gerekmeksizin eşler arasında paylaşım yapılabilmektedir.
 2. Gerekli Süreçler: Tarafların anlaşmış olduğu boşanma kararının kesinleşebilmesi için mahkemeye başvurularak gerekli belgelerin sunulması gerekmektedir.
 3. Nafaka ve Velayet: Sözleşme ile boşanma sürecinde nafaka ve velayet gibi konular da taraflar arasında anlaşarak belirlenmelidir.

Eşler arasında sözleşme ile boşanma yolu tercih edilirken, boşanma avukatı ile görüşerek, doğru bir hukuki yol izlenmelidir. Bu sayede taraflar arasında daha doğru bir anlaşma sağlanarak, boşanma sürecinde yaşanabilecek sorunların önüne geçilmiş olacaktır.

Eşlerin Ölümü Veya Kaybolması Durumunda Boşanma

Eşlerin Ölümü Veya Kaybolması Durumunda Boşanma

Bir evlilik birliği sırasında, bazen beklenmedik şeyler olabilir. Bu durumlardan biri, eşlerden birinin ölmesidir. Ölen eşe, kanunun öngördüğü mirasçılarına mal varlığı kalacak ve yaşayan eş, geride kalanların haklarına saygı duymak zorundadır. Ancak, bazı durumlarda, ölen eşin mirasçıları ile yaşayan eş arasında anlaşmazlıklar olabilir ve boşanma gündeme gelebilir.

 1. Ölen eşin mirasçıları ile yaşayan eş arasında anlaşmazlık olması durumunda, boşanma avukatı yardımıyla durum değerlendirilebilir.
 2. Eşlerden biri kaybolduğunda, diğer eş boşanma davası açmak isteyebilir. Ancak, kaybolan eşin bulunması gerekmektedir.
 3. Kaybolan eşin bulunamaması halinde, mahkemeden açılacak davaya karar vermesi istenebilir.

Eşlerden birinin ölümü veya kaybolması, zorlu bir süreçtir ve boşanma gibi başka bir meseleyle uğraşmanız gereken son şey olabilir. Ancak, bazı durumlarda, bu süreç kaçınılmaz hale gelir ve bu gibi durumlarda bir boşanma avukatına danışmak en iyisidir. Bu sayede, haklarınızın korunmasını sağlayabilir, hukuki sürecin doğru bir şekilde işlemesini temin edebilirsiniz.

Zorla Evlendirilmiş Olanların Boşanma Hakkı

Zorla evlendirme, insan haklarına aykırı ve suç teşkil eden bir eylemdir. Ancak, maalesef dünyanın birçok yerinde yaygın bir şekilde görülmektedir. İşte böyle durumlarda, mağdur olan kişilerin boşanma hakkı bulunmaktadır.

 1. Zorla evlendirilmiş olanların boşanma hakkı nelerdir?
 2. Zorla evlendirilme durumunda nasıl yardım alabilirsiniz?
 3. Boşanma işlemleri nasıl yapılır?

Boşanma avukatı ile çalışarak, zorla evlendirilmiş olan herhangi biri resmi bir boşanma talebinde bulunabilir. Boşanma işlemleri üç aşamada gerçekleştirilir: başvuru, müzakere ve kesinleştirme.

Başvuru aşamasında, boşanma davası açılır ve gerekli belgeler sunulur. Müzakere aşamasında, tarafların anlaşması yoluyla karşılıklı olarak konuşulur ve müzakere edilir. Kesinleştirme aşamasında ise, boşanma kararı kesinleştirilir.

Boşanma hakkı için hangi belgeler gereklidir?
Kimlik belgesiMağdurun kimliğini kanıtlamak için gereklidir.
Evlenme belgesiZorla evlendirme durumunu kanıtlamak için gereklidir.
Boşanma dilekçesiBoşanma talebinin resmi bir şekilde sunulmasını sağlar.

Zorla evlendirilmiş olanlar, kendilerine yapılan haksızlığı kabul etmek zorunda değillerdir. Boşanma hakkı, tüm insanlara eşit şekilde verilmiştir ve er ya da geç, adalet tecelli edecektir.

Eşlerin Mutabık Kalarak Yapılan Anlaşma İle Boşanma

Eşler arasındaki evlilik birliği, bazen çeşitli sebeplerden dolayı sona ermek zorunda kalır. Bu gibi durumlarda, çiftler bazen boşanma yoluyla yollarını ayırmayı tercih ederler. Ancak boşanma işlemleri oldukça yorucu ve stresli bir süreçtir. İşte tam da bu noktada, boşanma avukatı tarafından hukuki destek almak oldukça önemlidir.

Eşler, boşanma sürecinin başından sonuna kadar mutabık kalmak suretiyle boşanma işlemlerini daha az stresli hale getirebilirler. Bu çeşit bir anlaşma, tarafların haklarının korunması açısından oldukça önemlidir. Çünkü bu sayede, varsa çocukların velayeti, mal paylaşımı ve benzeri konular mutabakatla çözülebilir.

 • Anlaşmalı boşanma sürecinde çiftler, ortaklaşa karar vererek anlaştıkları hususları belirleyen bir protokol imzalarlar.
 • Bu protokole, boşanma avukatı tarafından hazırlanır ve tarafların haklarını koruma amacı taşır.
 • Protokol imzalandıktan sonra, tarafların anlaşmaları doğrultusunda dava açılır ve mahkeme kararı ile boşanma işlemi tamamlanır.

Eşlerin mutabık kalarak yapılan anlaşma ile boşanma, taraflar açısından daha az stresli ve masraflı bir süreçtir. Ancak her zaman her konuda mutabakat sağlamak mümkün olmayabilir. Bu gibi durumlarda, boşanma avukatı‘ndan hukuki destek almak oldukça önemlidir. Böylece tarafların hakları korunmuş olur ve boşanma süreci daha az stresli hale gelir.

Eşlerin Yaş Sınırını Geçememesi Durumunda Boşanma

Boşanmak, insanların hayatında en zorlu durumlardan biridir. Hatta bazen boşanma kararının verilmesi bile zordur. Fakat bazı durumlarda boşanmak kaçınılmaz bir hal alır. Bu durumlardan biri de eşlerden birinin yaş sınırını geçememesi halidir.

Boşanma avukatı aranırken, öncelikle bu durumun ne kadar hassas olduğunun farkında olunmalıdır. Eşlerden birinin yaş sınırını geçememesi, evlilik birliğinin işlevselliğini etkileyebilir.

Bu durumda, evlilik birliği nedeniyle hukuki işlemleri yürütmek isteyen tarafın, boşanma avukatı araması gerekir. Anlaşmazlık durumunda, avukatlar, eşler arasında adil bir çözüm sağlama konusunda uzmanlaşmışlardır.

 • Boşanmanın nedeni
 • Yersiz davalar
 • Adil hareket etmek

Bu tür durumlarda, eşler halen birbirlerini seviyorlarsa, boşanma avukatı aranması yerine evliliği sürdürecek yasal yöntemler de mevcuttur. Bu noktada, eşlerin birbirleriyle iletişim kurma ve birbirlerine göstermeye devam ettikleri sevgi, zor bir durumda bile ilişkilerini koruyabilir.

 1. Eşler arasında konuşmak
 2. Evlenmeden önceki sağlık sorunlarının öngörülmesi
 3. Kaynaklar

Bununla birlikte, yaş sınırını geçemeyen eşler üzerindeki yasal engelleri de göz önünde bulundurmak önemlidir. Boşanma avukatları, bu tür durumlarda yardımcı olabilecek adımları atabilirler. Bu nedenle, evlilik birliği ile ilgili tüm yasal adımların atılması için boşanma avukatı aranmalıdır.

Boşanma Avukatları AvantajlarıDezavantajları
Eşler arasında adil bir çözüm sağlayabilirlerMaliyeti yüksek olabilir
Yasallık konularında uzmandırlarSüreç uzun ve yorucu olabilir

Bu tür durumlarda, karşılıklı anlayış ve diyalog önemlidir. Eşlerin birbirleriyle iletişim kurmaları ve sorunlarına birlikte çözüm bulmaları önem taşır. Bu nedenle, evlilik birliği sürdürülemez hale geldiği durumlarda, boşanma avukatları tüm yasal süreçleri kontrol etmelidir.

Yasaklı Olan Eşlerin Boşanma Hakkı

Yasaklı Olan Eşlerin Boşanma Hakkı

Evlilikler, her açıdan sorunlu ve zor dönemlerde sınanır. Bu zorlu dönemlerde çiftler bazen birbirlerinden uzaklaşır ve evliliklerinin çözümü olarak boşanma yoluna giderler. Ancak bazı durumlarda, yasal olarak evlilik yapmak yasaktır. Bu durumlarda sorun daha da büyür ve maalesef çiftlerin birbirlerinden ayrılması daha da zor bir hale gelir. Yasaklı olan eşlere, boşanma hakkı sağlanmalıdır.

Bu durumda, bir boşanma avukatı ile çalışmak, yasaklı eşlerin boşanma hakkını açıklığa kavuşturmak ve gerçekleştirmek için yardımcı olabilir. Boşanmak isteyen yasaklı bir eşin, iyi bir avukat yardımı alması, sürecin daha az stresli geçmesine yardımcı olabilir.

Yasaklanmış evliliklerin birkaç nedeni vardır. Bu nedenler genellikle kanunlar tarafından belirlenir ve evlilik yapmanın yasak olduğu akrabalık dereceleri, toplumsal statü gibi faktörleri içerir. Eğer evlilik, yasalara aykırı yapılmışsa, evliliğin geçersiz sayılması mümkündür.

 • Evlilik söz konusu olduğunda, kanunların bazı kısıtlamaları vardır. Örneğin, bir insanın birden fazla eşle evlenmesi genellikle yasaktır.
 • Yasaklı evlilikler, akrabalık dereceleri veya yaş gibi faktörler nedeniyle gerçekleştirilebilir.
 • Yasaklı olan eşler, bir boşanma avukatı aracılığıyla boşanma hakkına sahip olmalıdır.

Böyle durumlarda, yasaklı çiftlerin evliliklerinin sonlandırılabilmesi için hukuki yolları izlemeleri gerekir. Bu yolları takip etmek, bazen zorlu olabilir ve bir boşanma avukatının yardımı faydalı olabilir. Yasaklı olan eşlerin boşanma hakkının korunması, insan haklarına saygı göstermek açısından son derece önemlidir.

Boşanma SüreciDikkat Edilmesi Gerekenler
Hukuki DanışmanlıkAvukatın tecrübesi ve bilgisi önemlidir.
Mahkeme SüreciTarafların haklarının korunması gerekmektedir.
Mal PaylaşımıAdil bir şekilde gerçekleştirilmelidir.
VelayetÇocukların en uygun şekilde karara bağlanması gerekmektedir.

Nikahın Geçersizliği Halinde Boşanma

Nikahın Geçersizliği Halinde Boşanma Nikah, iki insanın birbirine bağlanmasını sağlayan en önemli adımdır. Ancak, bazı durumlarda nikahın geçersiz olması ve boşanmaya sebep olması mümkün olabilmektedir. Örneğin, evlilikten önce yapılan bir sözleşme, evlenme yaşının altında olmak, nikah kıyılan kişilerin birbirleriyle akrabalık ilişkisi içinde olması veya zorla evlendirilme gibi durumlarda nikahın geçersiz sayılması mümkündür.

Bu gibi durumlarda, boşanma avukatına başvurmak gerekmektedir. Boşanma avukatı, nikahın geçersizliği halinde çiftlerin boşanma sürecini yönetir ve haklarını korur. Nikahın geçersiz sayılması, çiftlerin evliliklerinin hiç olmamış sayılması anlamına gelir ve bu durum, ayrılmak isteyen çiftler için daha az sorunlu bir boşanma süreci sağlayabilir.

 • Boşanma avukatı, çiftlerin haklarını korur.
 • Nikahın geçersiz sayılması, evliğin hiç olmamış sayılması anlamına gelir.
 • Nikahın geçersizliği halinde boşanma, hukuki bir süreçtir ve bir boşanma avukatının desteği gerektirir.

Bununla birlikte, nikahın geçersiz sayılması davası, zorlu bir süreç olabilir. Bu nedenle, bu tür durumlarda profesyonel bir boşanma avukatından destek almak oldukça önemlidir. Boşanma avukatı, bu süreci yönetebilir ve çiftleri koruyabilir.

ÖzetDetaylar
Nikahın GeçersizliğiEvliliğin bazı koşulların sağlanmaması gibi nedenlerle geçersiz sayılması.
Nikahın Geçersizliği Durumunda BoşanmaGeçersiz nikah boşanmayı gerektirir. Bu hukuki bir süreçtir ve bir boşanma avukatı tarafından yönetilmelidir.
Boşanma AvukatıÇiftlerin haklarını korumak ve boşanma sürecini yönetmek için tercih edilen uzman kişi.

Eşler Arasında Akrabalık İlişkisinin Olması Durumunda Boşanma

Eşler Arasında Akrabalık İlişkisinin Olması Durumunda Boşanma

Bazı durumlarda, insanlar yakın akrabalarıyla evlenme kararı alabilirler. Ancak bu durumda bazı yasal sınırlamalar bulunmaktadır. Eğer evlilik birinci derece kan hısımı (anne, baba, kardeş) veya ikinci derece kan hısımı (dede, nine, amca, dayı, teyze) arasında gerçekleşirse yargı kararı ile boşanma mümkün olabilir.

 • Eşler arasındaki bu durum karşısında, akrabalık ilişkisi nedeniyle psikolojik ve sosyal sorunlar yaşanabilir.
 • Bu tür bir evlilik, sağlık riskleri taşıyabilir ve kalıtsal hastalıkların ortaya çıkma olasılığı yüksektir.
 • Bu evliliklerin kanunen yasak olması, toplum tarafından da genellikle onaylanmaz.

Boşanma avukatı, bu tür evliliklerde boşanma davalarında uzmanlaşmış bir avukat türüdür. Tüm boşanma davaları gibi, ayrıca olayın öznel ve nesnel yönleri de vardır. Avukatlar, müvekkilleri ile birlikte meseleleri ele alarak ve onlara en iyi şekilde hizmet edebilmek için çalışırlar.

Boşanmada Avukat Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler
1. Avukatın alanında uzman olması
2. Avukatın dürüstlüğü ve güvenilirliği
3. Avukatın tecrübesi
4. Avukatın iletişim becerileri

Bu nedenle, bir boşanma avukatı seçerken yukarıdaki faktörlere dikkat etmek önemlidir. Bu, davanın daha düzgün ve adil sonuçlanmasına yardımcı olacaktır.

Eşlerin Evlilik Birliğini Sürdürmek İstemesi Halinde Boşanma Olmaz.

Eşlerin evlilik birliğini sürdürmek istemesi halinde boşanma olmaz. Bu durumda, tarafların evliliklerini devam ettirmeye karar vermesi, hiçbir yasal engel olmadığı sürece mümkündür. Ancak bazen evliliklerde sorunlar yaşanır ve çiftler boşanma kararı alırlar. Bu durumda, boşanmak isteyen çiftlerin bir boşanma avukatı tutmaları gereklidir.

Boşanma avukatları, müvekkillerinin haklarını savunur ve çiftler arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için çaba gösterir. Boşanma süreci, tarafların mal paylaşımı, velayet, nafaka gibi konuları tartışması gerektiren bir süreçtir. Bu nedenle, çiftlerin boşanma sürecinde adil bir şekilde hakkının korunması için bir avukata ihtiyaçları vardır.

 • Boşanma avukatları, müvekkillerinin haklarını savunur
 • Boşanma süreci, mal paylaşımı, velayet, nafaka gibi konuları tartışması gerektiren bir süreçtir
 • Çiftlerin boşanma sürecinde adil bir şekilde hakkının korunması için bir avukata ihtiyaçları vardır
Boşanma AvukatıBoşanma SüreciAvukata İhtiyaç
SavunmaMal PaylaşımıHak Korunması
Anlaşmazlıkların ÇözümüVelayetHakların Adilce Korunması
Nafaka

Bursa boşanma avukatı Yasemin Oral

Yorum yapın

Randevu için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Sakarya Mah. Uluyol Cd, 1. Güven Sk. No:2 D:10, 16220 Osmangazi/Bursa

Hemen Arayın!