Bursa Nafaka Avukatı

Özellikle çekişmeli olarak yapılan boşanmalarda en önemli husus nafakalardır. Bu anlamda eşlerden davalı taraf daha çok nafaka alabilmek için taleplerini sıralamaktadır. Böylelikle taleplerin oluşması ve gerekli dayanaklara bağlanması avukatlarca gerçekleştirilmektedir. Yaşam alanına bağlı olarak Bursa Nafaka Avukatı bu şehirde ikamet edenlerin açtıkları davalarda önemli sonuçlar alınması için taraflara büyük avantajlar sağlamaktadır.

Boşanmaların gerçekleştirilmesinde hızlı çözüm alınmasının en önemli nedeni anlaşmalı olarak boşanmalardır. Ancak tarafların anlaşması ile anlaşma protokolü imzalaması halinde tek celsede boşanmalar gerçekleşmektedir. Adalet Bakanlığına göre Aile Mahkemesinde yapılan anlaşmalı boşanmalar 40 gün içerisinde kesinleşirken 7 gün içerisinde nüfus kayıtlarına yansımaktadır. Fakat tarafların anlaşamaması halinde doğal olarak ayrılığın resmi olarak gerçekleşmesi için taraflar çekişmeli olarak dava açabilmektedir. Bu aşamada uzun uzadıya bir davadan bahsetmek mümkündür. Öyle ki yıllarca kişiler boşanamayabilir.

bursa nafaka avukatı

Aile kurumu, toplumu oluşturan en önemli unsurdur. Toplumun çekirdeğini oluşturan aile, Türk Medeni Kanunu ve diğer kanunlarla kanun koyucu tarafından düzenlenen ve korunan bir kurumdur. Aile ve evlilik birliğinin sona ermesi durumunda eşlerin izleyecekleri yasal prosedür de kanunla belirlenmiş olup, gerekli şartların oluşması halinde yetkili ve yetkili mahkemeye başvurarak boşanma davası açması gerekecektir. Boşanma davaları, eşlerin şahsen takip etmek zorunda oldukları dava türleri değildir. Taraflar deneyimli bir Bursa nafaka avukatı ile görüşerek kendilerini en doğru ve etkili şekilde temsil ettirebilirler. Böylelikle davanın istenen sonuca tecelli etmesi ve süreçte hak ve menfaatlerin kaybolmaması için gerekli adım atılmış olmaktadır.

Nafaka Nedir ve Kimlere Nafaka Verilir?

Boşanma davalarında, bu faktörlerin her biri çok tartışmalı konular olabilmektedir. Hatta genellikle öyledir. Çocuğun velayeti dışında, nafakadan daha duygusal bir husus genel olarak bulunmamaktadır. Bu kısmen, bir eşin, eski eşini ve diğer eşin meşru bir ihtiyacı olduğuna inanan ve hisseden diğer eşin artık mali olarak destek sağlamasına ve desteklemesine gerek duyulmaması gereken tutum, duygu ve duygularından kaynaklanmaktadır.

Mahkemeler, nafakanın verilip verilmeyeceğine ve ne ölçüde verileceğine karar vermede geniş bir serbestlik ve takdir yetkisine sahiptir. Aslında, yürürlükteki yasalar, mahkemelerin ilgili tüm olguları ve hakkaniyet ilkelerini dikkate almasını ve yargılama sırasında var olan yaşam standardına göre nafaka ödenmesini öngörmektedir. Bazı durumlarda mahkeme, gelirleri eşit olarak bölmektedir. Bununla birlikte nafaka vererek tarafların yaşam standartlarını fiilen eşitlendirme yoluna gidebilmektedir.

Çocuğun bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaki ve sosyal gelişimini sağlamak ve korumak her iki ebeveynin de sorumluluğundadır. Boşanmadan sonra, çocuğun velayeti kendisine ait olmayan eş, çocuğun bakım ve yetiştirme masraflarına katılmak zorundadır.

Nafaka ödeme yükümlülüğü, genel bir kural olarak, çocukların reşit olmasına kadar devam etmektedir. Yetişkin bir çocuk okumaya devam ederse, durum ve koşullara göre ebeveynleri, eğitimi tamamlanana kadar çocuğa bakmakla yükümlüdür.

Boşanma durumunda, velayet hakkı eşlerden birine aittir. Diğer ebeveynin çocuğu ile iletişiminde saat veya gün sayısı, çalışma programına veya bulunduğu yere bağlı olarak mahkeme tarafından sıkı bir şekilde düzenlenmektedir. Bu anlamda ebeveynlerin ikametgahı önemli etken olmaktadır. Karar vermeden önce her iki ebeveynle veya çocuk vesayet altında ise çocuk ve vesayet makamları ile görüşülmektedir. Ayrıca mahkeme, her ebeveynin çocukla olan kişisel ilişkisine mutlaka dikkat etmektedir.

Çocuğun mutlaka anne ile kalması gereken yaş sınırlaması yoktur. Bu durum yasa oluşturulmamıştır. Ancak uygulamada özellikle 7 yaş altı çocuklar annelerinin yanında kalmaktadır. Bunun yanında çocuğun cinsiyeti, hangi ebeveynle kalacağını etkilememektedir.

Nafaka Davası Nasıl Açılır?

Boşanmalarda olduğu gibi nafaka davalarının açılmasında adres Aile Mahkemeleri olmaktadır. Aile Mahkemeleri hâkimleri özel şartlara bağlı olarak seçilen ve görevlendirilen kişilerdir. Bu anlamda aile bütünlüğü ile ayrılıkların karar verilmesinde duygusal açıdan hakimin evli olması ve çocuğunun olması gerekir. Bunun yanında yaşının ise ilerlemiş olması gerekmektedir. Böylelikle Nafaka Davaları Aile Mahkemelerinde açılmaktadır. Ancak Aile Mahkemesinin olmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri açılan nafaka davalarına Aile Mahkemesi sıfatıyla bakmaktadır.

Nafaka Çeşitleri

Bir dizi nafaka çeşidi ile eşler ve çocuklara yaşamlarını idame ettirebilmek için bağlanmaktadır. Bunun yanında eğitim için verilen nafakalar söz konusu olmaktadır. Böylelikle Nafaka çeşitleri;

 • Tedbir Nafakası
 • Yoksulluk Nafakası
 • İştirak Nafakası
 • Yardım Nafakası

Olarak dört farklı başlık altında değerlendirilmektedir. Ancak burada açılan davalar ile karara bağlanan nafakalar kesin hüküm içermemektedir. İlerleyen süreçte sizin ve karşı tarafın durumlarında meydana gelen hususlar nedeniyle nafakaların iptali, değiştirilmesi, artırılması  ya da azaltılması için davalar açılabilmektedir.

Tedbir Nafakası

Aile Mahkemelerinde açılan nafaka davaları türlerinden biri Tedbir Nafakasıdır. Eşlerin ayrılmak için mahkemeye başvurması ile hakim tarafından belirlenen tutarlarda tedbir nafakası bağlanmaktadır.

Tedbir Nafakası Nedir?

Boşanmak üzere eşlerden birinin mahkemeye başvurması ile ilk duruşmada ayrılık dilekçesinin verildiği tarihten geçerli olmak üzere Tedbir Nafakası belirlenmektedir. Burada hakim açılan boşanma davası ile boşanma davasının kesinleşinceye kadar eşin yaşam standardını olumsuz etkilememesi için Tedbir Nafakası bağlamaktadır.

Tedbir Nafakası Şartları Nelerdir?

Aile Mahkemesi hâkimince tedbir nafakasının bağlanabilmesi için belli şartların oluşması gerekir. Bu anlamda tedbir nafakası talep eden eşin talebini yerine getirebilmesi için;

 • Resmi olarak evli olmaları
 • Eşlerin ayrı yaşıyor olmaları
 • Tedbir Nafakası talep eden eşin ayrı olarak yaşamasını gerektirecek bir nedeninin olması
 • Tedbir Nafakası hükmedilmesine dair talebinin olması gerekir.

Tedbir Nafakası Ne Zamana Kadar Devam Eder?

Tedbir nafakası davanın açılması ile eşin yaşamını idame ettirebilmesi için dava süresince verilen bir nafaka türüdür. Dolayısıyla dava sonu iştirak ve yoksulluk nafakası ödenmesi hükmolunmaktadır. Böylelikle boşanma davası ile eşe verilecek olan nafakanın belirlenmesi ile tedbir nafakası sona ermektedir.

Yoksulluk Nafakası

Boşanma davası sonrasında eşlerden birinin yoksulluğa düşmesi mümkündür. Bu anlamda Yoksulluk Nafakası eşlerin boşanması sonrasındaki mali bir sonuç olarak görülebilir. Bu duruma Türk Medeni Kanunu 175 nci maddesinde açıklık getirilmiştir. Boşanma sonrasında yoksulluğa düşecek eşe bağlanan bir nafaka türüdür. Eşin geçimini sağlamak için kusuru daha ağır olmamak şartıyla süresiz olarak eş yoksulluk nafakası talep edebilir.

Yoksulluk Nafakası Nedir?

Geçimsizlik ve diğer şartlara bağlı olarak eşlerin ayrılmalarında belli şartların karşılanabiliyor olması halinde eşin yoksul durumuna düşmesi neticesinde talep edebileceği bir nafaka türüdür. Ayrılık ile diğer eşten daha ağır kusurunun olmaması halinde hakim kişiye Yoksulluk Nafakası bağlamaktadır.

Yoksulluk Nafakası Şartları Nelerdir?

Boşanma ile eşlerden birinin yoksulluk nafakası talebinde bulunması gerekir. Bu talep sonrası mahkeme direk yoksulluk nafakası bağlanmasına dair bir karar alamaz. Bu anlamda yoksulluk nafakası bağlanabilmesi için bazı şartların yerine getirilmesi gerekir. Bunlar;

 • Ayrılık ile eşin yoksul durumuna düşecek olması
 • Ayrılık için diğer eşten daha ağır kusurunun olmaması şartları aranmaktadır.

Yoksulluk Nafakası Ne Zamana Kadar Devam Eder?

Yoksulluk nafakası süresiz olarak bağlanmaktadır. Ancak bu durum nafakanın sona ermeyeceği anlamına gelmemektedir. Türk Medeni Kanunu 176. Maddeye göre yoksulluk nafakası bağlanan kişinin tekrar evlenmesi, taraflardan birinin ölmesi halinde bu nafaka sonlandırılmaktadır.

İştirak Nafakası

Çocukların eğitimi boyunca verilen nafaka türlerinden biridir. Bu anlamda iştirak nafakası anne ve baba olarak iki tarafı da ilgilendirmektedir.

İştirak Nafakası Nedir?

Ayrılık sonrası çocukların eğitiminin devam edebilmesini sağlamak amacıyla verilen İştirak Nafakası anne ve baba tarafından verilmektedir. Çocuğun erginlik yaşı geçmesine rağmen halen eğitimine devam ediyor olması halinde bu nafaka kural olarak ödenmeye devam etmektedir.

İştirak Nafakası Şartları Nelerdir?

Çocuklara verilen iştirak nafakasının en temel şartı çocuğun eğitiminin devam ediyor olmasıdır. Nafaka tutarının belirlenmesinde özellikle çocuğun yaşı ve eğitim durumu göz önüne alınmaktadır. Bununla birlikte güncel ekonomik koşullar, paranın alım gücü, ihtiyaç duyulan hususlar ile anne ile babanın ekonomik durumları iştirak nafakası tutarının belirlenmesinde önemli etkenler olmaktadır.

İştirak Nafakası Ne Zamana Kadar Devam Eder?

Standart olarak iştirak nafakasının sona ermesi çocuğun erginlik yaşına girmesi ile olmaktadır. Ancak bu yaşa girmesine rağmen halen eğitimine devam ediyor olması halinde eğitimin sonlandırılmasına kadar bu nafaka devam etmektedir.

Yardım Nafakası

Kişilerin soy kütüğüne bağlı olarak yardı yapmak zorunda olduğu kişiler bulunmaktadır. Yardım Nafakası bu anlamda verilen bir nafaka türüdür. Yardım yapılmadığı takdirde yoksulluğa düşecek olan kişilere verilmektedir. Bu nafaka kişinin yoksul durumuna düşmemesi için verilir. Bursa nafaka avukatı olarak bu konuda yardımcı olmaktayız.

Yardım Nafakası Nedir?

Maddi olarak yardım yapılmadığı takdirde muhtaç durumuna düşecek olan kişinin açtığı dava ile bağlanan yardım nafakasıdır. Bu anlamda aile kütüğü ile üstsoyu ve altsoyu ve kardeşlerin refah içinde olması koşuluyla yoksulluğa düşecek kişilere verilen nafaka türüdür.

Yardım Nafakası Şartları Nelerdir?

Yardım yapılmadığı takdirde zor duruma düşecek olan kişilere verilen yardım nafakasının şartları şunlardır.

 • Kişinin yoksulluğa düşecek olması
 • Nafaka yükümlüsüne ekonomik gücüne bağlı olarak orantılı olması
 • Yardım talep edilecek kişinin refah içinde olması
 • Çocukların eğitiminin halen devam ediyor olması

Yardım Nafakası Ne Kadar Devam Eder?

Yardım Nafakalarının ödenmesi yardımı yapan kişinin ekonomik gücünü kaybetmesi yada hayatını kaybetmesi ile sonlanmaktadır. Kişi ekonomik gücünü kaybetmesi halinde mahkemeye başvuru yaparak nafakanın iptalini istemesi gerekir.

Nafaka Hesaplaması Nasıl Yapılır? Neye Göre Nafaka Belirlenir?

Eşlere ve çocuklar ile aile yakınlarına verilecek olan nafaka türlerinin hesaplanmasında belli kriterler söz konusudur. Bu anlamda nafakayı alacak kişinin yaşantısı da önem kazanmaktadır. Böylelikle kişinin gıda, barınma başta olmak üzere ulaşım ve giyim ile eğitim harcamaları nafaka tutarının hesaplanmasında dikkate alınmaktadır. Bununla birlikte nafakayı verecek kişi zor duruma düşmemesi gerekir.

Boşandıktan Sonra Nafaka Nasıl Alınır?

Nafaka ödemelerinde geçmişe dönük olarak alacaklar bulunabilir. Bu durumda alacaklı icra ile tahsil yoluna gidebilmektedir. Bu aşamada ilamlı ya da ilamsız olarak icra takibi yapılabilmektedir. Nafaka ücretleri kişinin çalıştığı iş yerine bağlı olarak maaşlarında kesinti ile alınabilmektedir. Bunun yanında nafakayı ödemekle yükümlü olan kişi aylık olarak alacaklı olan kişiye gönderim yapabilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davasından Sonra Nafaka Davası Açılabilir mi?

Nafakalar boşanma ile kesin hüküm içeren ve bununla birlikte süresiz alınan kararlar değildir. Bu sebeple Anlaşmalı boşanmada ve diğer ayrılıklarda nafaka davası açılabilmektedir. Öyle ki zamanla değişen ekonomik durumlar ve hayat şartlarına bağlı olarak nafaka ve nafaka artırma davaları söz konusu olabilmektedir. Bursa nafaka avukatı olarak bu konuda yardımcı olmaktayız.

Nafaka Artırım Davası

Nafakaların belirlenmesinde belli şartlar söz konusudur. Bu şartlara göre verilen nafakaların artırımları açılan davalar ile yapılabilmektedir. Bu anlamda güncel ekonomik şartlar ve yaşam koşullarına bağlı artım davaları açılabilmektedir.

Nafakanın Kaldırılması Davası

Ödediğiniz nafakanın kaldırılması davası açılabilmesi için gerekli sebepleriniz olması gerekir. Bu anlamda Aile Mahkemesine gerekçeleriniz ile başvuru yapmanız halinde nafakanın kaldırılması için dava açılabilmektedir. Bu anlamda nafaka alan tarafı başka biri ile yaşaması, haysiyetsiz bir yaşam sürmesi halinde nafakanın iptalini isteyebilirsiniz. Bu anlamda Bursa Nafaka Avukatı ile iletişime geçmeniz ve destek almanız mantıklı bir adım olabilir.

Nafaka Yükümlülüğünün İhlali

Eşlerin boşanması ile birlikte belirlenen tutarlarda nafaka tutarının ödenmesi farklı bir karar söz konusu olmadıkça zorunludur. Bu ödeme yapılmadığı takdirde yasal olarak yaptırımları söz konusu olmaktadır. Bu anlamda Aile Mahkemesinin nafaka ödenmesine dair kararına uyulmaması ile Nafaka yükümlülüğü ihlali gerçekleşmektedir. Zira ödeneme durumu başlaması ile öğrenilmesinden itibaren borçlu olan kişi üç ay tazyik hapsi ile karşı karşıya kalmaktadır. Kişi nafaka borcunu ödemesi ile bu ceza kaldırılmaktadır.

Genellikle sorulan yaygın bir soru “ne kadar nafaka ödemem gerekiyor?” olmaktadır. Bu durum çok uzun yıllar ödemenize neden olabilir. Özellikle çalışmayan eşler için verilen nafakalar kişinin tekrar evlenmesine kadar sürebilmektedir. Bir günlük evlilikler sonrası yaşanılan çekişmeli davalarda ilk duruşma tarihi itibariyle terkin yaşandığı tarihten itibaren nafaka ödemeye mahkum edilebilmektedir. Bu aşamada bayanlara yasalar daha yakın kararlar verdiğini belirtmek doğru olabilir. Eşler ve çocuklar için ödenecek olan nafakalarda etkin ve doğru kararların alınabilmesi için özellikle Bursa Nafaka Avukatı önemli taleplerde bulunabilir. Böylelikle maddi ve manevi açıdan çok daha avantajlı konuma gelinmektedir. Hatta ilerleyen süreçlerde nafakaların iptal edilmesi ve ödenen nafakanın artırılması için Bursa nafaka avukatı boşanmalar ile ihtiyaç duyulan hukuki zeminlerde sizlerin yanında olmaktadır.

Nafaka Davasında Avukatın Rolü

Bursa nafaka avukatı, boşanma davasında davalı veya davacı adına vekalet ederek dava sürecini yürütebilir veya taraflara hukuki danışmanlık vererek hukuki bilgi verebilir. Bursa boşanma avukatı; Boşanma, mal paylaşımı, velayet, nafaka, ayrılık davaları, tanıma gibi süreçleri dahil tüm aile hukuku işlemlerinde ve davalarda aktif rol almaktadır.

Boşanma sürecinin taraflar ve ortak çocukları için yıkıcı etkileri olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Taraflar boşanma nedeniyle yıpranmaya maruz kalabileceklerinden, bu sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi ve tamamlanması için alanında uzman ve emsal davalarda tecrübesini arttırmış bursa nafaka avukatı ile birlikte hareket edilmesi son derece önemlidir. Özellikle Bursa nafaka Avukatı kısa bir zaman içinde ihtiyaç duyulan hukuki zeminlere olanak vermektedir.

Bursa nafaka avukatı sadece dava sürecinde değil, boşanmaya hazırlık aşamasında da önemli bir rol oynar. Bursa nafaka avukatı, olay ve durumları detaylı bir şekilde dinler ve kendisine iletilen bilgilerden hareketle boşanmaya esas teşkil edebilecek olay ve durumları belirleyerek hazırlık ve çalışmalarına başlamaktadır. Örneğin uzaklaştırma kararı alınması gerekiyorsa uzaklaştırma talep eder. Müvekkilinin menfaatine hizmet edecek şekilde delil toplar ve geçerli boşanma sebebi olarak kabul edilebilecek olgu ve durumları açık ve güçlü bir dille ifade eder.

Boşanma davasında dayanılacak sebep çok önemlidir çünkü kanunda belirtilen sınırlı sayıdaki boşanma sebeplerinden en az birine dayandırılması gerekir. Aksi takdirde dava reddedilir. Bursa nafaka avukatı, davanın hazırlık sürecinde boşanmanın hangi gerekçeye dayanması gerektiğini belirleyerek müvekkilinin menfaatini ve menfaatini koruyacak şekilde çalışmaya devam eder.

Boşanmalar psikolojik olarak ağır yaptırımları olan davalara neden olmaktadır. Öyle ki Adliye binaları ile mahkeme salonlarının aurası kişilerde olumsuz etkiler bırakmaktadır. Bu anlamda yaşanılan olumsuz psikolojik travmaların oluşmaması için boşanma avukatları ile birlikte bursa nafaka avukatından destek alınması gerekir. Özellikle duruşmalar ile maddi ve manevi kazançlar açısından avukatlar yasal prosedürleri sizden daha iyi takip edeceğinden Bursa Nafaka avukatı aradığınız hususlardan biri olmaktadır.

Bursa Nafaka Avukatı AdresiYol Tarifi Al

“Bursa Nafaka Avukatı” üzerine bir yorum

Yorum yapın

Randevu için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Sakarya Mah. Uluyol Cd, 1. Güven Sk. No:2 D:10, 16220 Osmangazi/Bursa

Hemen Arayın!