Bursa Velayet Avukatları

Eşlerin evlilik müessesesini sonlandırdıktan sonra en önemli anlaşmazlıkları çocukların velayeti ile çıkmaktadır. Bu anlamda anne ve babaya duygular yüksek basar ve çocuklar için alınan kararlar göz önünde bulundurulmaktadır. Böylelikle uzman avukatlar velayetlerin kazanılması ile önemli kararların alınmasında etkili olmaktadır. Bu durum yaşanılan bölgeye göre değişebilmektedir. Özellikle Bursa Velayet Avukatları ebeveynlerin boşanma süreçlerine rehberlik ederken yasal mevzuatların uygulanmasında önemli roller üstlenmektedirler.

Boşanma süreçlerinde en önemli hususlardan birisi müzakeredir. Bu anlamda kapsamlı olarak bilgiye ve deneyime sahip olan boşanma avukatları tarafları davaya başvurmadan önce çözüme ulaştırmada gerekli adımları atabilmektedir. Üstelik mahkeme dışında bir anlaşma söz konusu olmadığında dahi çocuklar için en iyi sonucun alınmasında tarafları yönlendirmek için Bursa Velayet Avukatları etkili olmaktadır. 

Velayet Davası Nedir?

Özellikle çekişmeli boşanma davalarında eşler arasında uyuşmazlıklar çıkmaktadır. Bu aşamada özellikle çocuk sahibi aileler tarafından velayet davası açılmaktadır. Açılan velayet davasının nedeni çocukların haklarını üzerine almaktır. Bu hakkı talep eden ebeveyn tarafından Aile Mahkemesine yapılan başvuru ile dava sonrası verilen karar ile velayet eşlere verilmektedir. Burada çocuğun geleceği ve üstün olarak yarar sağlaması adına kararlar verilmektedir. Zira bu karar ile çocuğun geleceği güvence altına alınmaya çalışılmaktadır. Üstelik alınan kararlar bazı hususların incelenmesi sonrasında alınabilmektedir.

Velayet davalarında en önemli hususlardan biri çocukların yaşı olmaktadır. Hakimler karar verirken öncelikli olarak çocuğun yaşına bakmaktadır. Mahkemelerde 7-8 yaş aralığı idrak yaş olarak görülmektedir. Bu sebeple 7 ve 8 yaş üstü çocukların velayeti ile ilgili olarak görüşleri mahkemelerce alınmaktadır.

Geçici Velayet Nedir?

Boşanma davaları açılması ile birlikte velayetin anne ve babaya verilmesi ile ilgili kesin karar açıklanıncaya kadar geçici olarak velayet verilmektedir. Bu anlamda boşanma davası süresince çocukların bakımı ve diğer özlük haklarının uygulanmasında çocuğun himayesinin bir tarafa geçici olarak bırakılması Geçici Velayetin konusunu teşkil etmektedir.

bursa velayet avukatları

Bursa Velayet Avukatları

Velayetin Düzenlenmesi Davası Nedir?

Boşanma davalarında olduğu gibi velayet davalarında da Aile Mahkemeleri görevlidir. Bu sebeple velayet davalarında başvurular bu mahkemelere yapılmaktadır. 18 yaş altı ergin olmayan çocukların velayetinin alınabilmesi için davacılar uygun dilekçe ve deliller ile mahkemeye müracaat etmektedir. Bazı mahkemelerde basit yargılama yapılmaktadır. Basit usulde yapılan yargılamalar duruşmaya çıkmadan hâkimlerce verilen kararlar ile yapılmaktadır. Yaşanılan bölgede aile mahkemesi olmaması halinde bu mahkemenin yerine Asliye Hukuk Mahkemeleri bakmaktadır. Müracaatlar bu mahkemeye yapılabilmektedir.

Yasal mevzuatlar ile maddi ve manevi kazanımların sağlanması için Bursa velayet avukatları kişilere hukuki danışmanlık hizmeti de verebilmektedir. Profesyonel olarak boşanma, nafaka ve velayet davalarında sürecin etkili olabilmesi ve hak kazanımı sağlanması için detaylı bir hazırlık, dikkatli bursa velayet avukatlarından biri ve en önemlisi detaylı bir savunma hazırlanması gerekir. Bu sayede taraf olarak hep bir adım önde olunmaktadır.

Velayetin Düzenlenmesi Davasını Kimler Açabilir?

Boşanmalar ile velayet kararları kesinleşmiş bir karar değildir. Bu sebeple değiştirilmesi için yeniden davalar açılabilmektedir. Bu anlamda anne veya baba velayetin tekrar düzenlenmesi için dava açabilmektedir.

Bursa boşanma avukatı ile eşlerin boşanması ve sonrasında çocukları için açacakları velayet davalarının ne kadar süreceği de merak konusudur.  Bu kararın mahkeme tarafından verilmesinde en önemli hususlar çocuğun yaşı, anne ile babanın maddi olarak geliri ve yeterliliği, iştirak nafakasının belirlenmesi ile birlikte mahkeme süreci 6 aydan bir yıla kadar uzayabilmektedir. Hatta bu durum mahkemelerin iş yüküne göre daha uzun olabilmektedir. Hâkim burada çocukların menfaatini göz önüne alarak bir karar vermektedir.

Velayetin Düzenlenmesi Davası Nerede Açılır?

Boşanma davalarında olduğu gibi velayetlerin düzenlenmesine dair davalar Aile Mahkemelerine açılmaktadır.  Yasal olarak velayetler ile ilgili davalarda 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun uygulanmaktadır. TMK’nın 337, 340, 342 ve 346. Maddeleri çocukların velayetleri, bakımları, eğitimleri ve korunması ile ilgili olarak temsil görevleri üzerine yoğunlaşmaktadır.

Velayetin Değiştirilmesi Davası

Boşanma davalarında çocukların velayeti anne ile babaya verilir. Bu anlamda velayetin verilmesi kesin ve sürekli bir karar olmamaktadır. Bu kararın değiştirilmesi ve yeni bir kararın verilmesi ile çocuğun velayetinin alınması için davalar açılabilmektedir.

Velayetin Değiştirilmesi Davası Nedir?

Boşanma ile çocuğun velayeti anne veya babaya verilebilmektedir. Ancak ilerleyen süreçte çocuğun velayeti kendisinde olmayan tarafın karşı tarafa açtığı velayetin değiştirilmesi davası Aile Mahkemesinde yürütülen bir dava türüdür. Velayetin kendisini verilmesini isteyen kişi bunun sebepleri ve dayanakları ile Aile Mahkemesine başvuru yapmaktadır.

Velayetin Değiştirilmesi Davası Kimler Açabilir?

Velayetin değiştirilmesi için öncelikli olarak 18 yaşını doldurmamış bir çocuğun olması gerekir. Boşanma ile velayeti diğer eşe verilen çocukların velayetini alabilmek için ebeveynlerce açılan bir davadır. Bu sayede velayetin kendisine verilmesini talep eden kişi açmaktadır.

İlerleyen süreçlerde velayetin değiştirilmesi davası açılabilmektedir. Yaşanan boşanmalar neticesinde çocukların velayetinin kime verildiği önem kazanmaktadır. Burada hakimler vasi atayabilir. TMK velayetlerde şartlara göre düzenlemeye gitmiştir. Bu anlamda 183. Madde eşlerden birinin boşanma sonrası tekrar evlenmesi, başka yerlere gitmesi ya da ölmesi gibi durumlarda hâkimlerin re’sen ya da anne ile babanın talepleri ile tekrar yeni kararlar alabilir hükmü bulunur.

Çocukların velayetlerinin değiştirilmesinde Aile Mahkemeleri sorumludur. 7 yaş altı çocuklar genel olarak anne bakımı ile şefkatine muhtaç olduğu kanısı bulunmaktadır. Bu durum özellikle 3 yaş altı çocuklar için daha ağır basmaktadır. Bu durumda Aile mahkemeleri olmadığı yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemeleri onaylamadıkça çocuk velayetleri geçerli olmamaktadır.

Velayetin Değiştirilmesi Davası Nerede Açılır?

Boşanma davaları ve velayet davaları Aile Mahkemelerine açılabilmektedir. Ancak bu mahkemenin olmadığı takdirde Asliye Hukuk Mahkemesine başvuru yapılmaktadır. Bu anlamda dayanaklarınız ile birlikte dilekçe ile başvurduğunuz mahkeme davanın kabulü ile birlikte duruşma tarihi belirledikten sonra taraflara tebligat göndermektedir.

Anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma davalarında velayetler ile birlikte nafaka ve mal dağılımı gibi konularda bursa velayet avukatları önemli olabilmektedir. Zira hukuki sürecin hizmeti bu kişiler tarafından yürütülürken tecrübeli bursa velayet avukatları ile bu konunun uzmanı olan kişiler en etkili haliyle rol oynamaktadır. Boşanma davalarının başlaması, süreci ile birlikte planlaması önemli hususlardan biri olmaktadır. Açılan velayet davaları Türk Medeni Kanununun 335 maddesine göre yapılmaktadır. Bu aşamada 18 yaş altı ergin olmayan çocukların anne veya babası velayeti altında olduğu aşikârdır. Özellikle yasal bir sebebi olmaksızın anne ve babadan çocuklar koparılamamaktadır. Bununla birlikte hâkimlerin vasi atamaması halinde çocuklar anne veya babanın velayeti altında olmaktadırlar.

Velayetin Değiştirilmesi Davası Şartları

Boşanmalar ile birlikte velayet davalarının açılmasında bazı hususlar önemlidir. Bu hususlar oluşmadığı takdirde başvuru yapılan hâkimlikçe başvurunuz reddedilebilmektedir. Bu anlamda Aile Mahkemelerine velayet davası açabileceğiniz başlıca durumlar şunlar olmaktadır.

 • Velayeti altındaki çocuğun ahlaklı bir şekilde yetiştirilmemesi
 • Velayeti altındaki çocuğa anne ve babanın yasal mevzuatlara uyun davranmaması
 • Velayet ile gerekli sorumlulukların ebeveyn tarafından yerine getirilmemesi
 • Çocuğun eğitim ve sağlık gibi haklarının sağlanmaması

Belirtilen bu durumların oluşması halinde ebeveynler çocukları için velayet davası açabilmektedir. Ebevyn çocuklarına yeteri kadar imkanı sağlayamıyorsa diğer eş mahkemeye başvuru yaparak velayetin kendisine verilmesini isteyebilmektedir.

Velayetin Kaldırılması Davası

Eşlerin ayrılması neticesinde velayet anne ya da babaya verilebilir. Bu durumda velayeti alan kişi kendi ekonomik durumları ve diğer hususlara bağlı olarak velayetin kaldırılmasını talep edebilir. Bu sebeple Velayetin kaldırılması davası açılmaktadır.

Velayetin Kaldırılması Davası Nedir?

Çocukların velayetlerinin kaldırılması ve değiştirilmesi için dava açılabilmektedir. Açılan velayetin kaldırılması davası ile velayeti alan anne yada baba çocuk hakkında haklarını kullanamaz hale gelmektedir. Bu sebeple ağır sonuçları olan bir davadır. Aile ile birlikte çocukların yaşamı kamu düzenini ilgilendirmektedir. Bu sebeple velayetin kaldırılması şartları oluşması halinde dava açılabilmektedir. Bu anlamda ebeveynler kadar çocukların psikolojik ve fiziki durumları da göz önüne alınarak psikolojik ve hukuki destek alınması önemli hususlardan biri olmaktadır. bursa velayet avukatları

Velayetin Kaldırılması Davası Kimler Açabilir?

Velayetin kaldırılmasını davasını velayetin kendisinde olan kişi açabilmektedir. Bu anlamda anne ve baba iki tarafta velayetin kaldırılmasını isteyebilmektedir. Bu sayede çocuğun velayeti ile vasi atanmaktadır. Bu vasilik tüm çocukları kapsamaktadır. Bu durumda vasiliği gerektiren bir sebep olması gerekir. Bu sebep ortadan kalkmışsa anne ve baba istemese de hakim resen anne veya babaya çocukların velayetini verebilmektedir. Velayetin kaldırılması için dava konusunun oluşmasında;

 • Velayet altındaki çocukların yükümlülüklerinin yerine getirilemiyor olması
 • Ebeveynin velayeti altındaki çocuğu başka yerde yaşatıyor olması
 • Çocuğun beslenme eğitim ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor olması
 • Ebeveynin çocuğa fiziksel ve psikolojik baskı ile şiddet uyguluyor olması
 • Ebeveynin velayeti altındaki çocuğa ağır hastalığı ile bakamıyor olması

Önemli hususlardır. Eşler boşanma davası açıldığında resmi olarak nikah ile birlikte çocuk sahibi olan kişilerce anlaşmazlık yaşanması halinde velayet davası açabilmektedir. Burada özellikle duygusal açıdan çocukların sorumluluğu üzerine almak isteyen eşler Aile Mahkemesine başvurmaktadır. Öyle ki bu aşamada öz çocuklar için olduğu kadar üvey çocukları için velayet davası açabilmektedirler. Burada velayet davasının açılmasında kan bağı olması gerekir. Kan bağı olmayan üçüncü kişiler velayet davası açamamaktadır. Genelde mahkemeler çocukların velayetini anneye vermektedir. Ancak burada dikkat edilen hususlar arasında bir çok nokta bulunmaktadır. Annenin ekonomik durumu kötü olması halinde mahkemeler baba lehine karar verebilmektedir. bursa velayet avukatları

Velayetin Kaldırılması Davası Nerede Açılır?

Boşanmalar, velayetler, nafaka ve diğer hususlarda yetkili mahkemeler Aile Mahkemeleridir. Bu anlamda velayetin kaldırılması için de bu mahkemelere dava açılmaktadır. Ancak ikamet edilen yerleşim bölgesinde Aile Mahkemesi olmaması halinde Asliye Hukuk Mahkemeleri bu davaların görülmesinde yetkili olmaktadır.

Velayetin Kaldırılması Davası Şartları

Burada önemi olan husus velayetin olduğu kişinin söz konusu velayet görevini ifa edemiyor olmasıdır. Bu anlamda velayeti alan anne yada babanın hasta olması, başka yerlerde yaşıyor olması yada velayeti olan kişinin bu görevini savsaklıyor olması nedeniyle velayetin kaldırılması davası açılabilmektedir.

Boşanmadan Sonra Velayet Kime Verilir?

Çocukların ergin olma yaşı 18’dir. Ancak eşlerin boşanması halinde boşanma davası ile velayet davalarında 8 yaşı ve üzeri çocuklar mahkemelerce dinlenmektedir. Bu aşamada hakim çocuğun anne veya babadan hangisiyle kalmak istediğini çocuklara sormaktadır. Bu anlamda alınan kararlar için önemli bir sorgulamadır. Hakim burada çocuğun talebini göz önüne alarak bir karar verebilmektedir. 8 yaş altı çocukların velayetinin verilmesinin ardından eşler dilerse çocuğun 8 yaşına girmesi ile tekrar velayet davası açabilmektedir. Hatta mahkemeler birden fazla çocuk olması halinde tüm çocukların aynı çatı altında kalmasını destekleyen kararlar alabilmektedir. bursa velayet avukatları

Hangi Yaşlardaki Çocukların Velayeti Anneye Verilir?

Aslında çocukların velayetinin verilmesinde bir yaş söz konusu değildir. Ancak 7 yaş ve altı çocuklar çok küçük oldukları için anne şefkatine ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu sebeple mahkemeler 7 yaş altı çocukların anneye verilmesi yönünde bir karar vermektedir. Böylelikle 7 yaşına kadar olan çocukları velayeti anneye verilmektedir.

Hangi Durumlarda Velayet Babaya Verilir?

Özellikle evlilik dışı doğan çocukların velayetleri Türk Medeni Kanununun 337 nci maddesi 1 fıkrasına göre kural olarak anneye verilmektedir. Ancak annenin küçük olması başta olmak üzere ölmüş olması ve kısıtlı olması çocuğun babaya verilmesinde önemli rol oynamaktadır. Türkiye’de istatistikler çocukların velayetinin % 75 olarak anneye verildiği yönündedir. Ancak çocukların yükümlülüğü anne ve babanın müşterek sorumluluğudur. Anlaşmalı boşanmalarda protokol gereği çocuk babada kalabilmektedir. Birden fazla çocuk olması halinde kardeşlerin bütünlüğünün korunması amaçlanmaktadır. Bununla birlikte;

 • Annenin çocuğun bakımında yaşam koşullarının uygun olmaması
 • Babanın ekonomik durumunun anneye göre daha elverişli olması

Halinde Aile Mahkemesi çocukların velayetini babaya verebilmektedir.

Velayet Davalarında Avukatın Rolü

Hukuki süreçlerin yürütülmesinde yasal mevzuatlara uygun olarak mağduriyetin yaşanmaması adına bursa velayet avukatları ile davaların takip edilmesi önemli hususlardan biri olmaktadır. Böylelikle boşanma arifesinde olan çiftlerin velayet davaları ile birlikte kazanım yaşaması için velayet davalarında bursa velayet avukatları şart mı soruları sormaktadır. Özellikle bir mahkeme kararı olmaksızın çocukların anne ile babasından koparılması mümkün değildir. Hatta bazı sebepler ile kısıtlı durumda olan çocukların velayetleri de anne ile babasındadır. Çiftlerin boşanması ile taraflar arasında bir anlaşmazlık yaşanması mümkündür.

Böylelikle sonucun varılması ile karara bağlanmasında aile mahkemeleri yetkili kılınmaktadır. Aile mahkemelerinde hakim seçimleri bazı şartlara bağlı olarak yapılmaktadır. Hakimin yaşının ilerlemiş olması, evli ve çocuklu olması gerekir. Duygusal açıdan karar verilmesinde bu etkenler Aile Mahkemesi hâkiminde bulunması gereken ana hususlar olmaktadır. Bu anlamda çocukların velayetine sahip anne ile babanın sorumlulukları bulunmaktadır. Bu sorumlulukların bazıları şunlardır.

 • Çocukların bakımı ve yaşamı
 • Eğitim öğretim hakları ile korunmaları
 • Çocukların kişilik hakkı

Eşler ayrılmış olmasına rağmen çocukların bakımı, geçimi ve eğitimleri her iki ebeveynin sorumluluğu altındadır. Bu anlamda ayrılık sonrası velayeti altında kişinin sorumluluğu kadar velayeti altında olmayan ebeveynin sorumluluğu da çocukların tüm hususlardaki haklarıyla ilgili olarak sorumlu olmaktadır. bursa velayet avukatları

Bir aile dağıldığında ve ebeveynleri ayrıldığında çocuklar derinden etkilenmektedir. Ailenin en savunmasız üyeleri olarak, onların haklarını ve çıkarlarını korumak önemlidir. Aile Mahkemesi ile yasalar her iki ebeveyni de çocuğun güvenliğinden ve esenliğinden sorumlu tutarken, çocuğunuzun haklarının güvence altına alınması için adil ve makul bir anlaşmaya varmak için deneyimli bir aile avukatından hukuki yardım almanız gerekebilir.

Tek velayet veya müşterek velayet ayrıntıları üzerinde anlaşmak için mahkemeye gitmeniz gerekiyorsa, ebeveyn haklarınız ve çocuğunuzun hakları için mücadele edecek deneyimli bir bursa velayet avukatlarından birine ihtiyacınız olacaktır. Siz ve çocuklarınız için mümkün olan en iyi düzenlemeye sahip olduğunuzdan emin olmak için, güvenilir bir hukuk firmasından uzman yasal temsilciye ihtiyacınız olacaktır.

Hukuksal açıdan Aile Mahkemeleri anne ve babanın nafakaları ile boşanmalarında önemli bir süreci yürütmektedir. Bu aşamada taraf olarak haklarınız ve yasal sorumluluklarınız önem kazanmaktadır. Öyle ki taleplerinizin yerine getirilmesinde süre ile diğer hukuki mevzuatlar bilinmesi gereken önemli etkenler olmaktadır. Böylelikle maddi ve manevi kazançların sağlanması, psikolojik etkiler ile travmalarından kaçınılması için bursa velayet avukatları ile hukuk bürolarından destek alınması önemli hususlardan biri olmaktadır. Özellikle çocukların velayeti ile ilgili olarak Bursa Velayet Avukatları aradığınız en önemli danışmanlık hizmeti olabilir.

Bursa Velayet Avukatları AdresiYol Tarifi Al

Yorum yapın

Randevu için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Sakarya Mah. Uluyol Cd, 1. Güven Sk. No:2 D:10, 16220 Osmangazi/Bursa

Hemen Arayın!