Boşanma Davası Süresince Çocuğun Velayeti

Boşanma Davası Süresince Çocuğun Velayeti

Boşanma davası süresince çocuğun velayeti çok önemlidir çünkü bu süreçte çocuğun hangi ebeveynin yanında kalacağına karar verilir. Boşanma davası sırasında çiftlerin çocukları konusunda anlaşamaması durumunda mahkeme devreye girer. Mahkeme, çocuğun geleceği için en doğru kararı vermekle yükümlüdür. Velayet konusu çiftlerin anlaşmazlık yaşamaması durumunda da önemlidir. Bu nedenle boşanma sürecinde çiftlerin öncelikle velayet konusu üzerinde anlaşmaya …

Devamı…

Ortak Velayette Nafaka

Ortak Velayette Nafaka

Ortak velayet, çocukların velayetinin her iki ebeveyne eşit olarak verildiği bir düzenlemedir. Bu düzenleme, çocukların iki ebeveyne eşit ölçüde bağlı kalmasını ve her iki ebeveynin de çocuklarının hayatına aktif katılımını sağlamayı amaçlar. Bu düzenleme genellikle, ebeveynler arasındaki boşanma veya ayrılık gibi durumlarda uygulanır. Böyle durumlarda, çocukların bir ebeveynin velayetinde kalması, diğer ebeveynin çocuğun hayatında etkin …

Devamı…

velayet nedir

Velayet Nedir?

Velayet, birçok kültür ve hukuk sistemlerinde aile hukuku ile ilgili en önemli kavramlardan biridir. Velayet terimi, çocukların bakımı ve korunması konusunda anne ve babanın üzerindeki hakları ifade eder. Bu haklar çocukların sağlığı, eğitimi, din değiştirme ve diğer bazı yönlerini kapsar. Birçok hukuk sistemi, velayet hakkını kabul ederken, birçok farklı şekilde uygulayabilir. Bazı ülkelerde, velayet hakkı …

Devamı…

Kumar Oynayan Babaya Çocuğun Velayeti

Kumar Oynayan Babaya Çocuğun Velayeti Verilir mi?

Kumar oynayan babaların, çocuklarının velayet haklarına sahip olup olamayacakları konusu oldukça tartışmalıdır. Birçok ülkede aldığınız risklerin velayet hakkınızı engellemesi gibi bir durum söz konusu olsa da, bu her yerde aynı değildir. Öncelikle, bir kişinin velayet alma hakkı, çocukların çıkarlarına göre belirlenir. Yani eğer bir baba kumar oynadığı için çocuğuna zarar veriyorsa, bu durumun velayet hakkını …

Devamı…

Çocugun velayeti

Çocuğun Velayeti Hangi Durumlarda Anneye Verilmez

Çocuğun velayeti, boşanma davası sonucu alınan bir karardır ve bu karar, çocuğun iyi olması ve sağlıklı bir şekilde büyümesi temel alınarak verilir. Genellikle, velayet annede kalır. Ancak bazı durumlarda, çocuğun velayeti babaya verilebilir. Velayet Sahibinin Çocuğa Bakmaması Çocuğun velayeti annede kalması için bazı durumlar vardır. Anne, çocukla ilgilenmek için yeterli zaman ve kaynağa sahip değilse, …

Devamı…

Velayetin Kaldırılması Davası

Velayetin Kaldırılması Davası

Velayetin kaldırılması davası, çocukların velayet haklarının ortadan kaldırılması amacıyla açılan bir davadır. Velayet, çocuğun hayatını düzenleyen ve koruyan haklar bütünüdür. Bu haklar çocuğun eğitim, sağlık, beslenme, barınma gibi temel ihtiyaçlarının yanı sıra, fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimini de kapsamaktadır. Bu davada, çocuğun sağlığı, güvenliği ve refahı tehlikede olabilir. Örneğin, bir ebeveynin kötüye kullanımı, ihmalin veya …

Devamı…

Velayet Sahibinin Çocuğa Bakmaması

Velayet Sahibinin Çocuğa Bakmaması

Velayet Sahibinin Çocuğa Bakmaması, Ana ve babalara, Medeni Kanun’da düzenlenen ‘velayet hakkını kötüye kullanma suçu’ ile ilgili sorumluluklar yüklenmiştir. Bu suçla ilgili olarak, her bir ebeveyn diğerinin çocukla kişisel ilişkisini zedeleme ve çocuğun eğitimini ve yetiştirilmesini engellemeden kaçınmakla yükümlüdür. Eğer kişisel ilişki engellenirse, velayet sahibinin çocuğa ilgi göstermemesi veya velayet sahibinde özel sebepler ortaya çıkarsa, …

Devamı…

Bir baba çocuğunun velayetini nasıl alır

Bir baba çocuğunun velayetini nasıl alır?

Bu yazımızda “Bir baba çocuğunun velayetini nasıl alır?” sorusuna cevaplarımızı sunmaktayız. Bir baba çocuğunun velayetini almak istiyorsa, ilk olarak eşiyle anlaşmazlık yaşıyorsa veya boşanma davası açmışsa, mahkeme kararı ile velayeti alabilir. Mahkeme, çocuğun en iyi ilgilerini gözeterek velayet kararı verir. Bu nedenle, baba çocuğun velayetini almak istiyorsa, çocuğun bakımı, eğitimi, sağlığı ve diğer ihtiyaçları konusunda yeterli bilgi ve deneyime sahip olduğunu kanıtlamak için gerekli belgeleri sunmalıdır.

Devamı…

4 Yaşındaki Çocuğun Velayeti Kime Verilir

4 Yaşındaki Çocuğun Velayeti Kime Verilir?

4 Yaşındaki Çocuğun Velayeti Kime Verilir?

4 yaşındaki bir çocuğun velayeti, Türkiye’de hukuki bir yargı organı tarafından verilir. Velayet, bir çocuğun bakımı, eğitimi ve malvarlığı ile ilgili olarak bir yetki ve sorumluluk olarak tanımlanır.

Çocuğun velayeti, çocuğun annesi ve babası arasında paylaşılabilir veya tek bir kişiye verilebilir. Çocuğun velayeti, çocuğun en iyi yararına olan kişiye verilir. Bu nedenle, çocuğun velayeti kime verileceğine ilişkin bir karar, çocuğun velayetini almayı talep eden kişinin hangi koşulları yerine getirdiğine göre verilir.

Devamı…

bursa velayet avukatları

Bursa Velayet Avukatları

Eşlerin evlilik müessesesini sonlandırdıktan sonra en önemli anlaşmazlıkları çocukların velayeti ile çıkmaktadır. Bu anlamda anne ve babaya duygular yüksek basar ve çocuklar için alınan kararlar göz önünde bulundurulmaktadır. Böylelikle uzman avukatlar velayetlerin kazanılması ile önemli kararların alınmasında etkili olmaktadır. Bu durum yaşanılan bölgeye göre değişebilmektedir. Özellikle Bursa Velayet Avukatları ebeveynlerin boşanma süreçlerine rehberlik ederken yasal mevzuatların uygulanmasında önemli roller üstlenmektedirler.

Boşanma süreçlerinde en önemli hususlardan birisi müzakeredir. Bu anlamda kapsamlı olarak bilgiye ve deneyime sahip olan boşanma avukatları tarafları davaya başvurmadan önce çözüme ulaştırmada gerekli adımları atabilmektedir. Üstelik mahkeme dışında bir anlaşma söz konusu olmadığında dahi çocuklar için en iyi sonucun alınmasında tarafları yönlendirmek için Bursa Velayet Avukatları etkili olmaktadır. 

Devamı…

Randevu için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Sakarya Mah. Uluyol Cd, 1. Güven Sk. No:2 D:10, 16220 Osmangazi/Bursa

Hemen Arayın!