Bursa Boşanma Avukatı

Bursa Boşanma Avukatı

Boşanma arifesindeki çiftlerin ikamet yeri olması halinde özellikle Bursa Boşanma Avukatı arayışları yasal olarak temsil edilmek adına yapılmaktadır. Büyük umutlarla kurulan evlilik müesseseleri belli sebeplerle yürütülemeyebilir. Bu aşamada evliliğin sonlandırılmasında ortaya konulan psikolojik ve maddi sebeplerin en az yıkımla ortadan kaldırılmasında hukuki destek almak en önemli hususlardan biri olmaktadır. Böylelikle avukatların desteği kendisini gösterir. İkamet edilen şehre göre hukuki destek farklı adresleri beraberinde getiriyor olmasına rağmen özellikle Bursa Boşanma Avukatı arayanlar için en doğru adres sizlerin yükünüzü hafifletecektir.

Kültürel açıdan aile müessesesinin sağlam temellere oturtulması gerekir. Ancak hayatın getirdiği koşullar bu anlamda temelleri sarsarken aynı zamanda aile içi huzursuzluklar ve ihtilafların ortaya çıkmasında önemli etkenlerle karşılaşılmaktadır. Türkiye ile özellikle Bursa Boşanma Avukatı sizlerin nişan sonrası ile evlenmelerde ortaya çıkan hukuki sorunlarınızın çözülmesinde önemli roller üstlenmektedir. Zira ortaya çıkan anlaşmazlıkların çözülmesinde özelikle bursa boşanma avukatı ihtiyacınızın karşılanmasında Bursa Boşanma Avukatı birçok hukuki alanda sizlerin ihtiyacına nokta çözümler sunmaktadır.

Boşanma Davası Nedir?

Resmi olarak evli olan çiftlerin farklı sebeplerle eşlerinden ayrılmak üzere Aile Mahkemesine başvurması sonrasında oluşan davadır. Bu dava ile birlikte taraflar nafaka, velayet, tazminat ve mal paylaşımı gibi hususlarda taleplerini yerine getirmektedir. Bir anlamda boşanmalarının mahkemeye taşındığı anlamına gelen boşanma davası aile mahkemesi olmayan yerlerde Asliye Sulh Hukuk Mahkemelerinde görülmektedir. Boşanma için eşler başvuru yapabilmektedir. Fakat istisnai durumlarda yasal temsilciler de boşanma davasını açabilmektedir. Bu aşamada boşanma sebepleri yasal mevzuat çerçevesinde özel ve genel sebepler olarak açıklanmaktadır.

Boşanma Davası Türleri

Boşanmak isteyen eşlerin başvurusu sonrasında Aile Mahkemelerinde iki farklı boşanma davası oluşmaktadır. Bunlar;

 • Anlaşmalı Boşanma Davası
 • Çekişmeli Boşanma Davası
  olarak tanımlanmaktadır.
Bursa boşanma avukatı

Anlaşmalı Boşanma Davası

Evlilik ile bu evliliğin en az bir yıl sürmesi halinde anlaşmalı boşanma davası açılabilmektedir. Bu aşamada eşlerden birinin başvurması yeterlidir. Hatta iki tarafında başvurması halinde açılabilmektedir. Ancak yapılan protokol ile dilekçenin Aile Mahkemesine verilmesi gerekmektedir. Bu aşamada boşanma avukatları ile yapılan müracaatlar çok daha uygun olmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

Adından da anlaşılacağı üzere eşlerin boşanma protokolü hazırladıktan sonra karşılıklı olarak anlaşmaları sonrasında mahkemede tek celsede eşlerin boşanabildiği bir dava türüdür. Burada çiftlerin eşlerinden çok rahat bir şekilde ayrıldıklarını belirtmek mümkündür. Bu anlamda iki tarafında protokolde çocukların velayeti, tazminat ve nafaka gibi hususlar ile malların paylaşımı anlaşmalı olarak yapılmaktadır. Bu sayede boşanma hızlı gerçekleşmiş olmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Diğer boşanma davalarında olduğu gibi anlaşmalı boşanma için eşlerden birinin mahkemeye başvurmuş olması yeterli olmaktadır. Anlaşmalı olması sebebiyle iki eş birlikte mahkemeye dilekçe ile başvuru yapabilmektedir. Ancak bu dilekçenin mahkemeye sunulmasında ek olarak protokolünde sunulması gerekmektedir. Bunun ardından tensip zaptı hazırlanır ve taraflara duruşma günü bildirilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma olarak yapılan başvuru neticesinde taraflara bildirilen duruşma günü ile tek celsede boşanmalar gerçekleştirilmektedir. Ancak bu durum Adalet Bakanlığının süresine göre 40 günde sonuçlanmaktadır. Bununla birlikte boşanma kesinleşirken nüfus kayıtları ile ayrılıklar kişilerin ADKS sistemlerine 7 gün gibi bir sürede geçebilmektedir.  

Anlaşmalı Boşanma Protokol ve Dilekçesi

Boşanma davalarında tarafların sağlıklı bir şekilde ayrılığının sağlanabilmesi için gereken anlaşmalı boşanma protokolü konunun uzmanı kişilerce gerçekleştirilmesi gerekir. Bu anlamda tarafların talepleri, mal paylaşımı, çocukların velayeti ve tazminatlar protokole işlenmesi gereken önemli konular olmaktadır. Bu aşamaya gelen çiftler özellikle ikamet yerlerine göre Bursa Boşanma Avukatı ile iletişime geçmesi gerekir. Bu sayede ayrıntıları ile bilgi edinen avukatlar hazırlık safhasına geçmektedir. Bursa Boşanma Avukatı hazırlığında ayrıntılar sizleri avantajlı kılabilir.

Eşler boşanma davası öncesi avukat arayışı ile birlikte bursa boşanma avukatının dava hazırlığında ne gibi hususları ele aldıkları merak etmektedir. Bu aşamada araştırılan konuların başında;

 • TMK 161 md ile Aldatma
 • Eşlerin diğerinin hayatına kast edip etmediği
 • Eşlerde kötü muamele ve onur kırıcı davranışların sergilenip sergilenmediği
 • Küçük düşürücü suçların işlenip işlenmediği
 • Eşlerin haysiyetsiz davranışları ve yaşamı
 • Eşin haksız yere konut terki yapıp yapmadığı
 • Eşlerde akıl hastalığı olup olmadığı
 • Evlilik birliğinin sarsılıp sarsılmadığı

gibi hususların tespit edilmesi için çalışmalar bulunmaktadır. Burada oluşan olaylar ile deliller davaya bakan hakimin inceleyeceği başlıca nedenlerdir. Bu nedenlerin olması ve delillere dayandırılması tarafı haklı kılar ve boşanma sürecini pozitif olarak etkiler.

Boşanmalarda anlaşmalı olarak protokollerin hazırlanması ve imzalanması aşamaların hızlı bir şekilde atlanılması için önemlidir. Evli çiftler boşanmanın hızlı olması için anlaşmalı olarak bir protokole bağlı olarak anlaşmaları adli makamlar için kabul edilebilmektedir. Ancak taraflar anlaşamaması halinde çekişmeli olarak davalar açılmaktadır. Bu durum ise yeterli delillerin olmaması halinde yıllarca uzayıp giden hukuki süreçlere neden olmaktadır. Özellikle yanlış atılan adımlar neticesinde dava sürece uzamaktadır. Bu sebeple konunun uzmanı avukatlar aracılığıyla yürütülen davalar ve duruşmalar daima sizleri haklı kılar. Bu anlamda maddi olarak kendisini temsil edecek avukat temin edemeyenler için barolar avukat tahsisi yapmaktadır. Böylelikle en az zararla evliliğinizi bitirebilme haklarına sahip olunmaktadır.

Eşlerin farklı bakış açıları ve psikolojilerine göre boşanma davasının açılmasında birçok şekil bulunabilir. Özellikle tarafların yaşadığı anlık kızgınlık, kırgınlık ve intikam duyguları boşanmaların açılmasında önemli olmaktadır. Böylelikle şiddetli bir geçimsizlik olduğuna dair kanı ortaya konulmaktadır. Boşanmalarda anlaşmalı olması halinde tek celse nokta konulmasında yeterli olmaktadır. Ancak çekişmeli olması halinde uzun süren davalar sizleri beklemektedir. Öyle ki bu durum maddi durumlara da yansır. Ekonomik olarak daha az masraflı olmasını istiyorsanız bu aşamada anlaşmalı yapılması gerekir. Ancak taraflar anlaşamıyorsa ve çekişmeli olarak gidiyorsa bu aşamada yapılabilecek başka bir husus bulunmamaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Nafaka Tazminatı ve Velayet Hakları

Eşlerin ayrılmasında en hızlı ve etkili yol anlaşmalı olarak yapılanıdır. Bu anlamda hazırlanan protokole eşlerin tarafları kabul ettiklerine dair imza atmaktadır. Bu protokolün amaca söz konusu eşlerden birinin nafaka taleplerine ve çocukları olması halinde velayet haklarına açıklık getirmektir. Bu sayede tarafların talebi ve kabulü ortadır. Bu sebeple mahkeme boşanma davası dilekçesinde sunulan anlaşmalı boşanma protokolündeki hususları onaylar ve ayrılığı resmileştirmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davası

Boşanmalarda iki farklı davadan biri çekişmeli olanıdır. Eşler bu davayı istemekten kaçınmaktadır. Zira süre olarak uzun sürer ve eşler ayrılamadığı gibi bazı sorunları da beraberinde getirmektedir. Ancak başka bir yol kalmaması halinde eşler doğal olarak çekişmeli olarak dava açma yoluna gitmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davası Nedir?

Evlilik süresi içinde gerçek boşanma sebeplerinin dışında oluşan nedenler ile açılan davaların kaybedileceği bilinmesi gerekir. Bu sebeple bursa boşanma avukatı edinmek önemli olmaktadır. Öyle ki Bursa Boşanma Avukatı burada yaşayan ve boşanmak isteyen insanların arayışıdır. Özellikle boşanmanın türü bu aşamada önem taşır. Evlilik müessesesinin bir yıl ve daha uzun sürelerde olması halinde anlaşmalı boşanma söz konusu olabilir. Fakat taraflardan biri isterken diğeri boşanmak istememesi halinde beraberinde çekişmeli boşanma davasının yolunu açmaktadır.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Eşler anlaşmalı olarak ayrılıklarını gerçekleştirememesi halinde söz konusu dava çekişmeli olarak yapılması gerekir. Bu aşamada eşlerden birinin ya da vekilinin Aile Mahkemesine yaptığı başvuru ile çekişmeli boşanma davası açılmaktadır. Hatta anne ve baba iki tarafta çekişmeli olarak boşanma davası açabilir.

Çekişmeli Boşanma Davası Sebepleri Nelerdir?

Çekişmeli olarak eşlerin ayrılmasında bir çok neden olabilir. Ancak Türk Medeni Kanunu ile bazı hususlarda ayrıntılara yer verilmiştir. Bu aşamada çekişmeli olarak açılan davalarda sebepler özelikle zina, kişinin hayatına kast, onur kırıcı davranışlar, köt davranışlar, suç işleme ile haysiyetsiz yaşam sürme, eşlerin terk edilmesi, eşin akıl sağlığı ve evlilik birliğinin yaşanılan olaylar ile temelinin sarsılmış olmasıdır.

Çekişmeli Boşanma Davası Nafaka, Tazminat ve Velayet Hakları

Çekişmeli olarak açılan boşanma davalarında özellikle kusurlu olan taraf diğer eşe maddi ve manevi tazminat ödemesi yapmak zorunda kalabilir. Bu anlamda özellikle davacının talepte bulunması gerekir. Burada meydana gelen tazminat talebi boşanma davası ile sürdürülebilir. Ancak istisnai olarak farklı davalar açılarak tazminat talepleri yapılabilmektedir. Ancak tazminat davasının açılabilmesi için boşanma davasının kesinleşmesinden itibaren bir yıl içerisinde yapılması gerekir. Ancak boşanma davası ile tazminat davası açılırken yeni bir dava harcı yatırılması söz konusu olmamaktadır. Fakat boşanma davası dışında bir dava açılması halinde talep edilen tazminat tutarı üzerinden harç miktarının yatırılması gerekecektir.

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Anlaşma protokolü ile tek celsede boşanma gerçekleşirken 40 günde kesinleşen boşanma çekişmeli davalarda çok daha uzun sürmektedir. Genel itibarla çekişmeli boşanma davaları 8 ay ile 18 ay arasında geçen bir süre sürmektedir. Yaklaşık olarak 1,5 yıl sürdüğünden bahsetmek mümkündür. Ancak bu süreler Aile Mahkemelerince verilecek kararlar için geçerlidir. Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılan davalar ve sonrasında itirazlar ile istinaf mahkemesine gidilmesi süreyi uzatmaktadır. Bununla birlikte Yargıtay süresi ile boşanmalar çok daha uzun süreler almaktadır.

Çekişmeli boşanma Davasında Avukatın Rolü

Eşlerin çekişmeli olarak yaptıkları boşanma başvurusunda en önemli husus hukuki bilgi ve süreçler olmaktadır. Bu aşamada eşler kendi takip ettikleri davalar hakkında yeterli bilgiye sahip olamadığı için mağdur olabilmektedir. Bu anlamda bursa boşanma avukatlarının rolü öne çıkmaktadır.

Boşanma avukatlarının baktığı hukuki davalar çok geniş bir çerçevede ele alınmaktadır. Böylelikle kişilerin sadece boşanmaları değil aynı zamanda birçok hukuki sorunların çözülmesindeki talepleri en haklı yönleriyle ele alınmaktadır. Bu anlamda Bursa ilinde boşanma avukatlığı ile birlikte başlıca verilen hizmetler;

 • Nişan bozulması sonrası ortaya çıkan davalar
 • Evlenebilmek için izin davaları
 • Evlenme taleplerinin reddi davaları
 • Evlilik için bekleme süresinin kaldırılması davaları
 • Gaiplik ile evlilik iptali
 • Boşanma sebeplerinin ortaya çıkarılması
 • Anlaşmalı boşanmalarda protokollerin hazırlanması
 • Anlaşmalı boşanma davalarının çözümü
 • Eşlerin terkleri ile boşanma davaları
 • Eşlerin akıl hastalığı ortaya çıkması halindeki boşanma davaları
 • Eşlerden birinde meydana gelen zina nedeni boşanma davaları
 • Onur ve haysiyet kırıcı sebeplerle oluşan boşanma davası
 • Geçimsizlik sonrası boşanma davaları
 • Velayetlerin değişimi ile geri verilmesi davaları
 • Velayet kaldırılması
 • Eşlerin tedbir, yoksulluk, nafaka, yardım nafakası, iştirak nafakalarının artırılması  azaltılması davaları
 • Tazminat davaları
 • Bayanların boşandıkları eşlerinin soyadını kullanma davaları
 • Vesayet Davaları
 • Babalık Tespit davası
 • Evlat edinme davası
 • Boşanma ve diğer konularda danışmanlık

Hukuki olarak maddi ve manevi bir zarara uğramak istemeyen kişiler boşanma öncesi bu konuda uzman boşanma avukatlarından danışmanlık almaktadır. Zira zarar görmemek adına alınması gerekir. Böylelikle ortaya konulan özelikle ayrılık safhasında ortaya çıkan psikolojik sebepler taraflarda yıkım etkisi yaratmaktadır. Bu etki ile kişiler sağlıklı bir karar alamaz ve yanlış sonuçları ile mağdur olabilmektedir. Bu anlamda mağduriyetlerin ortadan kaldırılması için alınan danışmanlık ve hukuki destekler sizleri avantajlı konuma getirmektedir. Özellikle yüksek geçimsizlik nedeniyle eşinden ayrılmak isteyenlerin anlık olarak yaptıkları bazı hususlar gözden kaçmaktadır. Böylelikle taraflar eşimden ayrılmak için ne yapamam gerekiyor sorusuna yanıt aramaktadır. Özelikle Bursa ve çevresinde ikamet edenlerin ihtiyacı bursa boşanma avukatı eşlerinden ayrılmak isteyenlere maddi ve manevi yönden hızlı çözümler sunmaktadır.

Boşanmak isteyenlerin ana sebebi evliliğin sona erdirilmesidir. Bu anlamda evliliğin sona ermesine ise mahkemeler ile hâkimler karar vermektedir. Ancak bu durum resmi nikahlı kişiler için geçerlidir. Resmi olarak evli olan bireylerin 1 saatlik evliliği yada 10 yıllık evliliği de olsa hakimler boşanmalarına karar verebilir. Böylelikle boşanma davası açılması gerekir. Ancak davanın açılmasından önce boşanma sebebi ve tespiti ile nedenleri bilinmesi gerekir. Boşanmalarda yasal mevzuat Türk Medeni Kanunu’dur. Böylelikle kanunda yer alan şiddetli geçimsizlik başta olmak üzere zina, terk etme, eşin hayatına kast, kötü ve onur kırıcı davranışlarda bulunma yada eşlerden birinin akıl hastalığı boşanmaya sebep olarak görülmektedir.

Boşanmada Mal Paylaşımı

Çekişmeli ya da anlaşmalı boşanma sonrasında çiftlerin evlilikleri süresince elde ettikleri mal varlıkları paylaşıma konu olmaktadır. Anlaşmalı boşanmada kişilerin rızası ile mal paylaşımı gerçekleştirilirken çekişmeli davalarda durum çok daha farklı olacaktır. Bu anlamda boşanma gerçekleştikten sonra mal paylaşımı davası açılmaktadır. Öyle ki boşanma davası ile birlikte mal paylaşımı davaları açılamamaktadır. Aile Mahkemesinin kararı ile boşanma gerçekleştikten sonra mal paylaşımı davası süreci başlamış olur.

Mal paylaşımlarında iki dönem üzerinde durulmaktadır. Türk Medeni Kanunu ile 01.01.2002 tarihinden önce edinilen mal varlıkları üzerine tahsis edilen kişinin olarak kabul görmekteydi. Ancak bu tarihten sonra yasal olarak yürürlüğe giren mevzuat ile birlikte söz konusu malların yarı yarıya paylaşımı söz konusu edilmektedir.

Boşanmada Ziynet Eşyası Alacağı

Ziynet eşyaları kişisel olarak değerlendirmeye alınan mal varlıklarıdır. Ancak Türk Medeni Kanunu boşanmalarda ziynet eşyaları hakkında da ayrıntıya yer vermektedir. TMK’nın 226. Maddesi boşanma sonrasında eşte kalan ziynet eşyalarının yeni bir dava açılarak eşten alacağının talep edilebilmesi mümkündür. Ancak bu durumda ziynet alacağının ispatının yapılması gerekir. Hukuki davaların hepsinde en önemli husus deliller olmaktadır. Böylelikle boşanma davalarında da haklı olabilmek için ortaya konulan deliller önem kazanmaktadır.

Eş delili olmadan bir boşanma davası açıyorsa hâkimce bu durum reddedilecektir. Bu sebeple elde bulunan verilerin incelenmesi ve delillerin ortaya konulması önemlidir. Böylelikle açılan davalar haklı sonuçlar ortaya konulacağından daha avantajlı olur. Davalı kısmın kusurları ortaya konulması için gereken deliler olması halinde zarara uğrayan taraf maddi ve manevi tazminat kazanabilir. Ancak bu durumu ispatlaması gerekmektedir.

Bursa Boşanma Avukatı Ücreti

Boşanma davaları başta olmak üzere diğer tüm davalarda avukatlık ücretleri Adalet Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Her yıl yeniden değerleme oranları ile belirlenen Avukatlık Ücretleri Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra yürürlüğe girmektedir. Burada belirtilen tutarlar asgari olarak belirlenmektedir. Ancak sizin ve avukatınız arasında yapılan protokole bağlı olarak farklı ücretler söz konusu olabilmektedir.

Bursa Boşanma Avukatı AdresiYol Tarifi Al

Yorum yapın

Randevu için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Sakarya Mah. Uluyol Cd, 1. Güven Sk. No:2 D:10, 16220 Osmangazi/Bursa

Hemen Arayın!