Aile Boşanma Avukatları

Boşanma avukatı boşanmak isteyen evli çiftlere bu konuda yardımcı olmaktadır. Her ne kadar evlenen insanlar boşanmak istemese de farklı sebeplerden dolayı boşanma durumları yaşanabilir. Bunun için boşanma davası açma yoluna gidilmelidir.

Bu çekişmeli ve anlaşmalı olarak ikiye ayrılmaktadır. İkisi de Aile Mahkemesine müracaat edilerek açılmaktadır. Her ne kadar boşanmak için avukat tutmak gerekmese de boşanma süreci hem çekişmeli hem de anlaşmalı türde hukuka uygun bir şekilde hareket edilmelidir.

Bu nedenle boşanmak isteyen çiftlerin avukatlardan yardım alması tavsiye edilir. Bu sayede daha kısa sürede istenen sonuçların elde edilmesi mümkün olabilir.

Aile Boşanma Avukatları
Aile Boşanma Avukatları

Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli boşanma davası, tarafların boşanma türlerinden bir tanesidir. Kendi içinde genel ya da özel sebeplere dayanır. Genel sebeplerden ana hatları ile geçimsizlik, mizaç uyuşmazlığı nedeniyle tartışma, şiddet, güven sarsıcı davranışlar, hakaret ve evlilik yükümlülüklerini yerine getirmeme gibi durumları içine alır.

Genel bir nedenden dolayı boşanma yaşanacaksa, karar alınabilmesi için davacı ve davalı kusurlarını kanıtlamalıdır. Özel boşanma nedenleri ise,

 1. Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme sebepleri ile boşanma davası,
 2. Terk nedeniyle boşanma davası,
 3. Akıl sağlığı nedeniyle boşanma davası,
 4. Zina (aldatma) sebebiyle açılan boşanma davası,
 5. Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış sebepleriyle açılan boşanma davası,

Gibi başlıklara dayanır. Özel boşanma durumu varsa, karşı tarafın kusurunu kanıtlamak gerekmez. Ancak özel durumun kanıtlanması gerekir.

Çekişmeli Boşanma Davalarının Şartları Neler?

Çekişmeli boşanma davası açabilmek için birtakım şartlar vardır. Bunlar genel olarak şu şekildedir:

 1. Eşlerden birinin zina etmesi halinde öteki eş mağdur konumunda olur. Bunu belirterek boşanma davasına gidilebilir.
 2. Eşlerden biri diğerinin hayatına kast etmişse dava yoluna gidilebilir.
 3. Kötü veya onur kırıcı davranışlarda bulunan eş için boşanma davası yoluna gidilebilir.
 4. Eşlerden birinin küçük düşürücü, onur kırıcı suçlar işlemesi ya da ilintili yaşam sürdürmesi koşullardandır. Bu gibi durumda eş söz konusu nedenlerden ötürü birlikte yaşamak istemeyip dava yoluna gidebilir.
 5. Bir eşte evlilik ardından akıl hastalığı oluşmuşsa, bu diğer eşin hayatını çekilmez yapıyorsa boşanma nedenidir.
 6. Eşin haklı sebebe dayanmadan ortak konutu terk etmesi

Tüm bunların yanı sıra evlilik birliğinin sarsılması da boşanma sebepleri içerisindedir.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Çekişmeli boşanma davası nasıl açılır?  Dava açmadan önce kişiler bu süreci merak edebilir. Çekişmeli boşanma için öncelikle bir ya da birkaç genel ya da özel boşanma sebeplerinden biri meydana gelmelidir. Sonrasında ise karşı taraftan istenen tüm talepleri kapsayan yazılı dilekçe, boşanma nedenleriyle birlikte tevzi bürosuna sunulur ve böylece ikame edilir.

Dilekçe sunulduktan sonra Tevzi Bürosu harç ve masrafların vezneye yatırılması için davacıya tahakkuk fişlerini verir. Ödenmesi sonrasında dosyaya esas numarası verilir. Tevzi edildiği mahkeme de tespit edilir.

Dava dosyası tevzi olunan Aile Mahkemesi tensip tutanağı hazırladıktan sonra bunu davalı ve davacıya tensip eder. İçinde dava kapsamında yapılması gereken cevap dilekçesi sunma, avans yatırma ve delil bildirme gibi işlemler, ön inceleme duruşma yer almaktadır.

Taraflara tensip tutanağında yüklenen ödevler tamamlandığı zaman duruşma için hazırlık yapılır. İlk olarak ön inceleme duruşması, ardından da tahkikat duruşması ve yargılamaya geçilir.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Düşer?

Boşanma davasını açmadan önce ne durumlarda düşeceğini bilmek de önemlidir. Çekişmeli boşanma davası, tarafların davadan vazgeçmesi halinde düşer. Bunun yanı sıra feragat etmeleri ve davacı tarafın davayı takip etmemesi de bunlardan bir tanesidir.

Davacı ya da davacı avukatı mazeret sunmadan duruşmaya katılım göstermemişse, davalı da takip etmek istemezse dava dosyası işlemden kaldırılır ve 3 ayda yenilenmezse düşer.

Çekişmeli Boşanma Davası Aşamaları Neler?

Çekişmeli boşanma davası, dava yoluna gitmeden önce kişiler tarafından sorulabilir. Genel hatlarıyla,

 1. Dilekçelerin teati edilmesi,
 2. Ön inceleme duruşması,
 3. Tahkikat duruşmaları,
 4. Sözlü yargılama aşaması,
 5. Karar,

Süreçlerinden meydana gelir. Eğer kişilerin vekalet verdiği avukatlar mevcutsa, tarafların duruşmaya katılması gerekmez.  Tarafları temsil eden avukatlar beyan verebilmekte delilleri tartışabilmektedir. Ancak davacı katılmamış ve kendini bir avukat işle temsil ettirmemişse açılan dava müracaata bırakılmaktadır.

Anlamalı Boşanma Davası

Anlaşmalı boşanma davası çiftlerin kendi içinde birtakım konularda anlaşma sağlayarak, protokol düzenlemesi ile gerçekleşir. Bundan sonra da mahkemeye anlaşmalı boşanma için başvuru yapılır.  Ancak bu tür boşanmalarda bazı şartlar da mevcuttur:

 1. Evliliğin minimim 1 sene sürmüş olması
 2. Eşlerin mahkemeye birlikte başvurması veya diğer eşin boşanma talebini kabul etmesi
 3. İki eşin iradesinin birbirine uygun olması
 4. Hakimin boşanmanın mali sonuç ve çocuğun durumuna dair boşanma protokolü uygun görmesi
 5. Hakimin iki eşi de dinlemesi

Genel olarak anlaşmalı davalarda süreç de aşağıdaki gibi işler:

 1. Anlaşmalı boşanma kararının alınması
 2. Boşanma anlaşmasının hazırlanması
 3. Boşanma anlaşmasında velayet, nafaka, tazminat, ev eşyası gibi konuların düzenlenmesi
 4. Boşanma anlaşmasının taraflarca imzalanması
 5. İmza sonrasında dava dilekçesinin hazırlanması
 6. Protokol ve dava dilekçesiyle boşanma davasının açılması
 7. İvedi duruşma gününün istenmesi
 8. İki tarafın da duruşma günü mahkemeye gitmesi
 9. İki tarafın da boşanma iradelerini açıklayarak, boşanma anlaşmasındaki imzaları ikrar etmesi
 10. Mahkeme tarafından anlaşmalı boşanma kararının verilmesi
 11. Gerekçeli olarak kararın yazılması
 12. Gerekçeli karar tebliğinin alınması
 13. Tarafların temyizden feragat etmesi
 14. Kararın kesinleşmesi
 15. Nüfus müdürlüğüne kararın yollanarak, tarafların kimliğini değiştirmesi

Genel anlamda anlaşmalı boşanma davası hakkında bilgi almak istiyorsanız, uzman avukatlar ile irtibat kurabilirsiniz. Anlaşmalı davalarda kişiler kendini avukat ile temsil etse bile duruşmaya katılmalıdır. Çünkü mahkeme huzuruna giderek iradelerini söylemelidir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Neler Yer Alır?

Anlaşmalı boşanma protokolü ayrıntılı bir şekilde hazırlanan metinlerdir. Bunun içerisinde birçok konu geçmekte olup bazıları,

 1. Mal varlıkları,
 2. Soyadı,
 3. Taraf Bilgileri,
 4. Taraf İradeleri,
 5. Çocuk Velayeti,
 6. Çocuk ile Kişisel İlişki,
 7. Çocuk İçin İştirak Nafakası,
 8. Eş İçin Yoksulluk Nafakası,
 9. Maddi ve Manevi Tazminat,

Gibi konular geçebilir. Bunun dışında farklı başlıklar da yer alabilir. Tarafların bunlarda talepleri ve anlaşmaları mevcut olmalıdır. Hakim söz konusu protokolü ele almakta, şayet uygun görürse boşanma protokolünde geçen taraf iradelerine göre yapılmaktadır.

Ancak boşanma protokolünün uygun olmasına da dikkat edilmelidir. Hukuka uygun olması için uzman boşanma avukatlarından yardım alınması önerilir.  Hazırlanan protokol yasaya ve ahlaka uygun olmalıdır.

Hükümler de mahkeme kararlarını yerine getirmede aksaklığa veya duraklamaya sebep olmamalıdır. Anlaşma her iki tarafın özgür iradesine dayanmalıdır. Ayrıca mal rejimi, nafaka ve velayet gibi konularda açık hükümler belirtilmelidir.

Hakim Boşanma Anlaşmasını Değiştirir Mi?

Anlaşmalı boşanma protokolü dikkatli ve doğru bir şekilde hazırlanmalıdır. Boşanma, hakim tarafından onay almadan yapılmaz. Dolayısıyla hakim tarafların karar verdiği hususların uygun olmadığını düşünürse bazı değişiklikler gerçekleştirebilir.

Lakin yapılan değişikliklerin taraflar tarafından onaylanması gerekir. Eğer onaylanmazsa boşanmaya dair hüküm de sağlanamaz.

Yorum yapın

Randevu için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Sakarya Mah. Uluyol Cd, 1. Güven Sk. No:2 D:10, 16220 Osmangazi/Bursa

Hemen Arayın!