Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı boşanma davası kanuna uygun bir biçimde kurulan evlilikte, eşlerinde kanunda yazılı nedenlere dayanarak mahkeme kararıyla evliliği sona erdirmesidir.  Bu dava türleri kendi içinde anlaşmalı ve çekişmeli olarak ikiye ayrılır.

Anlaşmalı dava türü, tarafların kendi arasında nafaka, mal paylaşımı ve çocuğun velayeti gibi konularda anlaşarak; protokol kapsamında düzenlemeleri ve mahkemeye müracaat ettikleri tiptir.

Ancak bunun bazı şartları da vardır. En az 1 sene süren evliliklerde eşlerin beraber başvurması veya bir eşin, diğerinin açtığı davayı kabul etmesi durumunda söz konusu olan, eşlerin aralarında anlaşarak hazırladıkları protokol ile başvurulan, genel olarak her iki eşin dinlenmesiyle tek celsede sonuçlanan davalardır.

İçindekiler

Anlaşmalı Boşanma Davasında Şartlar Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma davası şartları, bu boşanma türüyle ayrılmak isteyen çiftler tarafından bilinmelidir. Bunun için Türk Medeni Kanunu’nda birtakım şartlar vardır;

 1. Evliliğin en az 1 sene sürmüş olması
 2. Eşlerin mahkemeye beraber başvurması ya da diğer eşin boşanma talebini kabul etmesi
 3. Hâkimin Eşleri dinlemesi
 4. Eşlerin iradelerinin birbirine uygun olması
 5. Hâkimin boşanmanın mali sonuç ve çocuğun durumuna ilişkin protokolü uygun bulması

Anlaşmalı davalarda başvuru ardından, hâkimin boşanmaya karar verebilmesi için beş koşul da beraber gerçekleşmelidir.

Evliliğin En Az 1 Sene Sürmüş Olması

Anlaşmalı boşanma davası yoluna gidebilmek için evlilik minimum 1 sene sürmelidir. Taraflar arasında gerçekleştirilen resmi nikah itibariyle en az 1 yıllık sürenin geçmiş olması halinde dava açma yoluna gidilebilir.

Eşlerin Mahkemeye Beraber Başvurması Ya Da Diğer Eşin Boşanma Talebini Kabul Etmesi

Anlaşmalı boşanma davası açabilmek için tarafların beraber başvurmaları gerekir. Bunun dışında eşlerden birinin usulüne göre açtığı davadaki tüm taleplerin diğer eş tarafından kabul edilmesiyle de gerçekleşebilir.

Bununla beraber boşanma davası çekişmeli olarak açılmış; lakin devam ederken tarafların anlaşmaları iradelerini açıklayan protokolü mahkemeye sunmaları veya duruşma sırasında anlaşma koşullarını duruşma zaptına geçirmeleriyle de sağlanabilir.

Hâkim Huzurunda Boşanma İradelerinin Açıklanması

Kanun tarafların boşanma iradelerinin hâkim huzurunda özgür bir şekilde açıklamaları koşulunu getirmiştir. Bu nedenle taraflar özgür iradelerini hâkim huzurunda bizzat belirtmeli, açıklamalıdır.

Eğer hâkim tarafların iradelerinin herhangi bir sebeple fesada uğradığını tespit ederse talebi reddedebilir. Bunun yanı sıra eşlerin anlaşmalı şekilde boşanma iradelerini temsilci vasıtasıyla değil bizzat ifadeleri etmeleri şarttır.

Hâkimin Boşanmanın Mali Sonuç Ve Çocuğun Durumuna İlişkin Protokolü Uygun Bulması

Boşanmanın mali neticeleriyle ergin bulunmayan çocukların durumu konusunda, taraflarca kabul edilecek boşanma protokolünün hâkim tarafından uygun bulunması gerekir. Eşler düzenlemeyi yazılı şekilde hazırlayarak imzalayarak hâkimin incelemesine sunabilir.

Bunun yanı sıra anlaşma iradelerini hâkim huzurunda sözlü biçimde de dile getirebilir. Lakin bu halde irade açıklamaları duruşma tutanağına geçilmelidir. Eşlerin hazırladıkları anlaşmanın zorunlu içeriği boşanmanın mali neticeleri, ergin olmayan çocukların durumu üzerine uzlaşma meydana getirmektedir. Eşlerin,

 1. Maddi ve manevi tazminat,
 2. Yoksulluk nafakası,
 3. İştirak nafakası,
 4. Çocuk velayetinin kime bırakılacağı,
 5. Velayet kendisine bırakılmayan eşin çocuklarla kişisel ilişkisinin nasıl tesis edileceği,

Gibi konularda anlaşmış olmalarıdır.

Anlaşmalı boşanma davası
Anlaşmalı boşanma davası

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır? Daha önce dava açma yoluna gitmeyen kişiler bu sürecin nasıl işlediğini merak edilebilir. Eğer anlaşmalı boşanma gerçekleştirilecekse, tarafların hazırladığı anlaşmalı boşanma dava dilekçesi ve buna eklenen boşanma protokolü eşlerden birinin yerleşim yeri ya da davadan önce son defa altı aydan beri beraber oturdukları yerdeki Aile Mahkemesine gidip sunularak açılmaktadır.

Hukuk Tevzi Bürosu’nda ilgili harç ve masraflarını ödeme sonrasında davacıya davanın hangi mahkemede görüleceği, dava esas numarasını gösteren bir evrak verilir. Dava açılması akabinde mahkeme tarafından Tensip Zaptı hazırlanır. Duruşma günü de taraflara tebliğ olunur.

Davanın en erken şekilde sonuçlanması, tek celsede tamamlanabilmesi için uzman bir boşanma avukatı ile çalışabilir. Bu sayede en kısa sürede sonuçlar alınabilir.

Anlaşmalı boşanma davası dilekçesinde de söz konusu protokole atıf gerçekleştirilmelidir. Tarafların protokol çerçevesinde anlaştığı, ilgili şartlar kapsamında boşanmayı kabul ettiği belirtilmelidir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nerede Açılır?

Hangi davanın nerede açıldığı, kişilerin aklında önemli bir soru işareti oluşturabilir. Anlaşmalı boşanma davası nerede açılır da taraflar tarafından sorulabilir.

Bu davalarda görevli mahkeme Aile Mahkemesidir. Lakin tarafların bulunduğu ilçede Aile Mahkemesi yer almıyorsa, Asliye Hukuk Mahkemesi görevlidir. Ayrıca nerede açılması gerektiği de bilinmesi gereken noktalardan biridir.

Çekişmeli boşanma davasında olduğu gibi taraflardan birinin ikamet ettiği yer ya da tarafların son altı aydan beri ikamet ettiği yer mahkemesi dava açılması gibi durum yoktur.

Anlaşmalı Boşanma Davası Süreci Nasıl İşler?

Boşanmak isteyen eşler dava açmadan önce dava sürecinin aşama aşama nasıl devam ettiğini merak edebilir. Genel hatları ile bunlar şu şekilde maddeler halinde sunulabilir:

 1. Anlaşmalı boşanma kararının alınması
 2. Boşanma protokolünün hazırlanması
 3. Protokolde velayet, nafaka, tazminat, ev eşyası gibi konuların düzenlenmesi
 4. Protokolün taraflarca imzalanması
 5. İmza ardından dava dilekçesinin hazırlanması
 6. Protokol ve dava dilekçesiyle boşanma davasının açılması
 7. İvedi duruşma gününün istenmesi
 8. Tarafların duruşma günü mahkemeye gitmesi
 9. Tarafların boşanma iradelerini açıklayarak, protokoldeki imzaları ikrar etmesi
 10. Mahkeme tarafından anlaşmalı boşanma kararının verilmesi
 11. Gerekçeli olarak kararın yazılması
 12. Gerekçeli karar tebliğinin alınması
 13. Tarafların temyizden feragat etmesi
 14. Kararın kesinleşmesi
 15. Nüfus müdürlüğüne kararın gönderilerek, tarafların kimliğini değiştirmesi

Bu süreç hakkında ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız uzman avukatlar ile iletişime geçebilirsiniz.

Avukatsız Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Avukatsız anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır? Anlaşmalı boşanma davaları avukatsız ya da avukatlı bir şekilde açılabilir. Her ne kadar anlaşmalı tip kolay, uğraştırmayan bir yol gibi görülse de bu şekilde değildir. Zira bazı hallerde çekişmeli bir boşanmaya dönme olanağına sahiptir.

Anlaşmalı boşanma davası, hazırlanan dilekçe ve oluşturulan protokol hukuka uygun olmalıdır. Dolayısıyla anlaşmalı olarak boşanmayı düşünüyorsanız, profesyonel hukuki destek almak daha iyi çözümler almanıza yardımcı olacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Davalarında Avukat Gerekli Mi?

Kişiler günümüzde bir dava açmadan önce avukat gerekip gerekmediğini sık sık sorar. Anlaşmalı boşanma davası için de bu durum yöneltilebilir.

Taraflar avukat olmadan bu davayı açabilir ve duruşmayı takip edebilir. Boşanma davası açabilmek için avukat bir koşul değildir. Lakin avukatsız bir şekilde hareket etmek sonucunda istenmeyen durumlar meydana gelebilir.

Anlaşalı boşanma davası diğer davalarda olduğu gibi tecrübe ve hukuki bilgi gerektirir. Tüm süreç hukuka uygun olmalıdır. Aynı şekilde boşanma protokolü de doğru bir şekilde hazırlanmalıdır. Eğer kanunda geçen şartlara uygun değilse mahkeme anlaşmalı boşanmaya karar vermez.

Bu nedenle taraflar hızlı bir şekilde boşanmak istese de süreç uzayabilir. Uzman ve tecrübeli bir avukatla çalışmak bu nedenle tavsiye edilir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir?

Anlaşmalı boşanma protokolü nedir gibi sorular, bu tür davaları açmak isteyen kişiler tarafından öncesinde sorulabilir. Türk Medeni Kanunu içerisinde bulunan 166/3 maddesinde belirtilen söz konusu protokol, tarafların özgür iradeleri ile belirledikleri boşanma şartlarını kapsar.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı boşanma protokolleri, anlaşmalı boşanma davalarında hazırlanmaktadır. Anlaşmalı boşanma davası protokol örneği genel hatlarıyla,

 1. Velayet,
 2. Tazminat,
 3. Soyadı,
 4. Mal varlıkları,
 5. Maddi ve manevi tazminat,
 6. Nafaka,

Gibi konularda tarafların talep ve anlaşmalarını içermelidir. Anlaşmalı boşanma protokolü bu bakımdan tarafların boşanma ve boşanmanın neticelerine dair olarak düzenlenip, mahkemeye sundukları bir anlaşma metnidir.

Mahkeme hâkimi taraflar tarafından hazırlanan protokolü incelemekte, eğer uygun görürse boşanma protokolde mevcut olan taraf iradelerine göre gerçekleşir. Lakin protokolün uygun bulunması şarttır. Dolayısıyla uzman avukatlardan yardım alınarak hazırlanması açık, net ve eksiksiz olması gerekir.

Taraf Bilgileri

Anlaşmalı boşanma protokolü yapılırken protokolde taraf bilgileri olmalıdır. Boşanmak isteyen eşlerin adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaraları ve adresleri geçmelidir.

Taraf İradeleri

Anlaşmalı boşanma protokolünün en önemli noktalarından bir tanesi eşlerin boşanmak istediklerine dair ortak irade sahibi olmalarıdır. Söz konusu ortak irade baskı altında olmadan, hür bir şekilde gerçekleştirilmelidir.

Çocuk Velayeti

Eğer boşanmak isteyen çiftin çocukları bulunuyorsa, çocuk veya çocukların velayeti de düzenlenmelidir. Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanırken velayetin annede mi yoksa babada mı kalacağı, çocuğun kimlik bilgileri, adı, soyadı ve yaşı gibi ifadeler yer almalıdır.

Bunun dışında hâkimin de çocuk velayeti konusunda takdir yetkisi vardır. Taraflar anlaşsa bile çocuk menfaati gözetilerek karar alınabilir.

Çocuk ile Kişisel İlişki

Çocukla kişisel bir ilişki sadece anne ya da babanın ziyaret hakkı olduğu kadar çocuk için de bir hak oluşturmaktadır.

Çocuğun velayeti kendinde olmayan tarafla görüşmesi, sevgi ve şefkatini hissetmesi ve onunla belirli bir süre etkileşim kurması en temel hakkıdır. Dolayısıyla velayeti konusunda tarafların kişisel ilişki konusunda da düzenleme gerçekleştirmeleri gerekir.

Burada düzenleme yapılırken, çocuğun üstün yararı esas kabul edilir. Çocuğun yaşı, uyku zamanı, eğitim durumu, kültürel veya spor faaliyetleri, uyku zamanı gibi başlıklar düzenlenir.

Çocuk İçin İştirak Nafakası

Boşanma davası sonucunda sadece eşler arasındaki ilişki son bulunur. Ebeveynlerin çocuklarıyla ilişkileri ve çocuklara karşı sorumlulukları evlilik birliğindeki gibi değişmeden devam eder.

Bu bakımdan çocuk veya çocuklar için velayeti alan eş kadar diğer eşin de sorumluluğu mevcuttur. Bu husus dolayısıyla protokolde düzenlenmesi gereken başlıklardan bir tanesidir. İştirak Nafakası düzenlenirken de diğer konularda olduğu gibi açık olunmalıdır.

Nafakanın kim tarafından ödeneceği, ne zaman ve nasıl ödeneceği belirtilmelidir.

Eş İçin Yoksulluk Nafakası

Anlaşmalı boşanma protokolü içinde bu konu da düzenlenmesi gereken başlıklar arasındadır. Hangi tarafa ne kadar yoksulluk nafakası ödeneceği ne zaman ve nasıl olacağı açık, net şekilde düzenlenmelidir. Şayet buna dair bir talep yoksa buna dair de ifadeler verilmelidir.

Maddi ve Manevi Tazminat

Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanırken, maddi ve manevi tazminat da dikkat edilmesi gereken başlıklar arasındadır. Bu da açık olarak belirtilmeli; hangi tarafın hangi tarafa ne zaman, nasıl ve ne kadar ödeme yapacağına dair düzenlemeler gerçekleştirilmelidir.

Aynı şekilde taraflar maddi ve manevi tazminat talep etmiyorsa buna dair ifadeler, düzenlemeler de gerçekleşmelidir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Nelere Dikkat Edilmeli?

Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birtakım unsurlar vardır. Bunlar genel olarak şu şekildedir:

 1. Protokol yasaya ve ahlaka uygun olarak hazırlanmalıdır.
 2. Hükümler mahkeme kararlarını işlemede aksaklık ya da duraklamaya neden olmayacak şekilde belirlenmelidir.
 3. Nafaka, velayet, mal rejimi gibi hususlarda açık hükümler ile anlaşma sağlanmalıdır.
 4. Her iki taraf da özgür iradeyle anlaşma sağlamalıdır.

Bu bakımdan anlaşmalı boşanma protokolü oldukça ayrıntılı ve niteliklidir. Bu nedenle uzman avukatlar vasıtasıyla hazırlanmalıdır.

Anlaşmalı Boşanmada Mal Paylaşımı Davası

Anlaşmalı boşanmada mal paylaşımı davası nasıl olur? Bu tür boşanmalarda protokolde tarafların mal paylaşımı yaptıklarına ilişkin açık bir ibare bulunmuyorsa bu gibi sorular sorulabilir.

Bu durumda anlaşmalı boşanma kararının kesinlik kazanması itibariyle başlayan 10 senelik dava zamanaşımı süresinde mal paylaşımı davası açılabilir. Eğer anlaşmalı boşanmadan sonra mal paylaşımı davası açılır mı diyorsanız bunun yanıtı bu şekildedir.

Anlaşmalı Boşanmadan Sonra Nafaka Davası Açılır Mı?

Anlaşmalı boşanmadan sonra nafaka davası açılır mı? Boşanma ardından nafaka istenir mi en çok düşünülen konulardan bir tanesidir. Eğer eşler anlaşmalı olarak boşanırken iştirak ve yoksulluk nafakası talep etme hakkı bulunur.

Lakin talep edecek kişinin boşanma protokolünde bu aklarından feragat veya ibra etmemiş olması gerekir. Bununla birlikte iştirak nafakası, çocuğun yüksek menfaati için çocuk lehine tesis edilen bir nafakadır. Bu haktan feragat edilse de ihtiyaç meydana geldiğinde yeniden talep edilebilir.

Adli Tatilde Anlaşmalı Boşanma Davası Görülür Mü?

Adli tatilde anlaşmalı boşanma davası görülür mü? Adli tatiller mahkemelerin dinlenme zamanları olarak belirtilebilir. Adli tatil her sene 20 Temmuz günü başlamakta, 31 Ağustos günü ise son bulmaktadır.

Adli tatil içerisinde kanun tarafından belirlenen dava ve işler görülmektedir ve şu şekildedir:

 1. İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma
 2. Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları
 3. Her çeşit nafaka davalarıyla soy bağı, velayet ve vesayete ilişkin dava veya işler
 4. Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler
 5. İflas ve konkordatoyla sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle tekrar yapılandırılmasına dair iş ve davalar
 6. Ticari defter kaybı sebebiyle kayıp belgesi verilmesi talepleriyle kıymetli evrakın kaybından meydana gelen iptal işleri
 7. Hizmet akdi veya sözleşmesi nedeniyle işçilerin açtıkları davalar
 8. Çekişmesiz yargı işleri
 9. Tahkim hükümlerine göre mahkemenin görev alanına giren dava ve işler
 10. Kanunda ivedi olduğu geçen ya da taraflardan birinin talebiyle mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler

Bu bakımdan adli tatil, yargının tamamen durduğunu göstermez ve belirli yargısal işlemler sürer. Adli tatilde anlaşmalı boşanma davası görülür mü diyorsanız, bu konuda hakkında uzman avukatlar ile görüşülebilir.

Hâkim Tarafından Boşanma Anlaşması Değiştirilir Mi?

Boşanma hâkim onayı olmadan gerçekleştirilemez. Bu nedenle kişiler anlaşmalı boşanma davası açılsa bile hâkim tarafların kararlaştırdığı hususların uygun olmadığını düşünüyorsa, protokolde bir takım değişiklikler yapabilir.

Ancak söz konusu değişiklik de taraflarca onaylanmalıdır. Aksi durumda boşanmaya dair hüküm de verilemez.

Boşanma Protokolü İptal Edilir Mi?

Anlaşmalı boşanma kararının kesinleşmesine kadar olan sürede taraflar boşanma kararına itiraz edebilir. İstinaf süresi içinde taraflar boşanma kararına itiraz ederek, anlaşmalı boşanma protokolü iptali gerçekleştirebilir.

Anlaşmalı Boşanma Davalarında Taraflardan Biri Vazgeçerse Ne Olur?

Bazı durumlarda taraflar anlaşmalı boşanma davası açmış olsa bile eşlerden biri iradesinden dönme yoluna gidebilir. Bu durumda hâkim tarafından anlaşma sağlanamadı sebebiyle dava reddedilmez ve dava çekişmeli hale gelir.

Anlaşmalı Boşanma Davasına Taraflar Katılmalı Mıdır?

Özellikle dava açmak isteyen kişiler, katılmalarının gerekip gerekmediğini önceden sorabilir. Anlaşmalı boşanma davası içinde de bu durum geçerlidir.

Anlaşma boşanma davalarında kişiler mahkeme huzuruna giderek, boşanma iradelerini açıklamalıdır. Kişiler kendisini avukat ile temsil etse de duruşmaya katılmaları gerekir. Aksi durumda boşanma da gerçekleşmez.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma davası ne kadar sürer? Dava açılmadan önce genel olarak ne kadar sürdüğü kişiler tarafından merak edilebilir. Eğer tarafların hazırladığı boşanma protokolünde sorun bulunmuyorsa, taraflar da duruşmada hazırsa tek celsede sonuçlanması mümkündür.

Tarafların boşanma davaları esnasında bir avukat tutma zorunluluğu bulunmaz. Ancak davaların hukuka uygun bir şekilde açılması gerekir. Bunun dışında boşanma protokolü de sorun oluşmaması için uygun bir şekilde hazırlanmalıdır.

Dolayısıyla her ne kadar anlaşmalı boşanma davası protokol örneği internetten bulunabilecek olsa da bunlar sadece bir fikir sunabilir. Kişilerin protokolü kendilerine ve ihtiyaçlara yönelik hazırlaması gerekir. Tüm başlıklar ayrı ayrı dikkatli şekilde ele alınmalıdır.

Eğer protokol hukuka uygun hazırlanmamışsa ya da hâkim kararlaştırılan hususların yeterli olmadığını düşünürse kabul etmeyebilir.

Anlaşmalı Boşanmada Tapu Devri Nasıl Olur?

Anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde tapu devrine dair ayrıntılı bir düzenleme gerçekleştirilmelidir. Devri gerçekleşecek olan taşınmazın bilgileri, devrin hangi tarihte gerçekleşeceği, buna dair harcın kim tarafından ödeneceği ya da ortamı mı olacağı gibi konulardan bahsedilmelidir.

Anlaşmalı boşanma sonrasında tapu devri yapılmıyorsa, ihlal eden eş eski eş aleyhine yasal yollara gidebilir. Alacaklı taraf tapu devrinin olmadığını belirtebilir.

Bunun dışında ortak bir çocuk bulunuyorsa, bir malın devrinin müşterek çocuğun üzerine olacağı üzerine hüküm konulabilir. Mal devrine dair kesin tarih de bahsedilmelidir.

Anlaşmalı Boşanmada Araba Paylaşımı veya Devri Nasıl Olur?

Evlilik birliği içinde tarafların edindiği bir araç bulunuyorsa, buna dair paylaşım değerin ödenmesi veya devredilmesine yönelik paylaşım söz konusu olabilir.

Anlaşmalı Boşanmada Kira Ev Ne Olur?

Anlaşmalı şekilde boşanacak kişiler kirada oturuyorsa bu durumda ne olacağı bir soru işareti meydana getirebilir. Anlaşmalı boşanma davası açacak kişiler kirada oturuyorsa, ortak konuta dair taraflar anlaşma gerçekleştirmelidir.

Kirada olan evde kimin oturacağı, diğer için kira sözleşmesini üzerine alıp almayacağı ve ev içindeki eşyaların paylaşımı gibi tüm konularda anlaşma olmalıdır.

Bunun dışında ileri tarihte ev satın alınacağına ilişkin madde de bulundurulabilir. Evin değerinin ne olacağı, hangi ilden satın alınacağı, kaç metrekare olacağına dair somut bilgiler verilebilir. Ayrıca evin boşanma kararının kesinleşme tarihi öncesinde mi sonrasında mı alınacağı da içinde mevcut olmalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Hakim Ne Sorar?

Anlaşmalı boşanma davası esnasında hakim hüküm verebilmek için tarafların iradelerinin serbest irade olup olmadığını sorar. Zira bazı durumlarda taraflardan biri yanılma, tehdit, korku ile protokol imzalanabilir.

İrade sakatlığı olması durumunda, taraflardan birinin anlaşmalı boşanma protokolü içine yazılanın, aksine bir iradesi olması sonucu meydana gelir. Bu nedenle anlaşma sağlanmadığı için çekişmeli boşanmaya döner.

Bunun yanı sıra nafakaya dair sorular da olabilir. Nafaka talep edilip edilmediği, varsa ne kadar olduğu, ne zaman ve ne şekilde ödeneceği sorulabilir. Tarafların iradeleri kapsamında nafakaya hüküm verilir.

Maddi ve manevi tazminata dair sorular da hâkim tarafından sorulabilir. Eğer bu husus üzerine bir talep bulunuyorsa ne kadar olduğu ne zaman ödeneceği karara yazılır. Boşanmak isteyen çiftlerin ortak bir çocukları bulunuyorsa, buna ilişkin velayet soruları da bulunur.

Velayetin hangi tarafta olduğu, velayetin kendine bırakılmayan tarafla çocuğun,

 1. Ne zaman,
 2. Nerede,
 3. Hangi suretle,

Kişisel ilişki kuracağı gibi sorular da yöneltilir. Bu noktada iştirak nafakasına dair anlaşma yapılıp yapılmadığı konular da sorulur.

Taraflardan biri anlaşmalı boşanma protokolü içinde mal paylaşımına dair talep ileri sürerse hakim anlaşma kapsamında karar verir. Bu kapsamda,

 1. Malların kime ait olduğu,
 2. Edinilmiş malların ne şekilde paylaşıldığı,
 3. Değer artış payı yahut katkı payı alacaklarına dair taleplerinin olup olmadığı,

Gibi konularda beyan etme istenir. Bunların dışında anlaşmalı boşanma davası esnasında hâkim taraflara farklı sorular da yöneltebilir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünün Bağlayıcılığı Nasıl?

Anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde mutabık kalınan tüm konular bağlayıcıdır.  Eğer hâkim boşanma protokolünü uygun görürse gerekçeli kararına aynen geçirilir. Protokol içerisinde mevcut olan hükümler, taraflar için mahkeme ilamı şeklinde bağlayıcı olur.

Bu nedenle protokol içinde mevcut olan nafaka borcunun yerine getirilmemesi, maddi ve manevi tazminatın ödenmemesi gibi durumlarda boşanma protokolü hüküm içeriyorsa şu gibi davalara gidebilir:

 1. Alacağın tespiti davası
 2. Tapu iptal ve tescil davası
 3. Alacağın tespiti davası
 4. Zararın tazmini için tazminat davası
 5. Menfi tespit davası
 6. İcra takibine itirazın iptali davası

Ancak duruma göre farklı davaların açılması da mümkündür. Bu nedenle anlaşmalı boşanmaya uymama durumu varsa uzman avukat ile görüşmeli, buna uygun bir şekilde hareket edilmelidir.

Anlaşmaya çocuklara dair velayet ve kişisel ilişkinin düzenlenmesine yönelik hükümler olması durumunda anlaşmalı boşanmaya uymama söz konusuysa, taraflar velayetin değiştirilmesi davası ya da çocuk teslimine muhalefete ilişkin suç duyurusu gibi yasal yollara gidebilir.

Boşanma Protokolüne Neler Eklenebilir?

Anlaşmalı boşanma protokolü ayrıntılı bir metindir. Bu bakımdan yukarıda saymış olduğumuz konuların dışında farklı şeyler de eklenebilir.

Kredi Borcu

Eğer tarafların kredi borcu bulunuyorsa, bu durum da protokolde yer alabilir. Tarafların mutabakatına göre eşler evlilik esnasında alınan kredinin kalan taksitlerini ödemeyi kabul ve taahhüt edebilir. Bu konu hakim tarafından onaylanarak, mahkeme kararına geçirilir.

Şayet taraflar anlaşmalı boşanmaya uymuyorsa, kredi borcunun taksitlerinin ödenmesi için icra takibine gidilebilir.

Anlaşmalı boşama davasının hızlı ve eksik olmadan tamamlanabilmesi için anlaşmalı boşanma davası sürecinde avukat ile yönetilmesi önerilir. Protokolde tarafların boşanma davası ardından hak kaybına uğramasını engellemek, sorunsuz bir protokol hazırlamak önemlidir.

 Anlaşmalı Boşanma Ardından Talepler

Anlaşmalı boşanma davası kesinlik kazandıktan sonra taraflar, protokol hükümlerine dair bazı talepler gerçekleştirebilir. Örnek olarak protokol içinde geçen nafaka ya da kira ödemesi gibi hükümlerin, ekonomik koşullara göre uyarlanması istenebilir.

Haklı sebeplerin varlığı durumunda protokolün iptali de istenebilir. Dolayısıyla en başında anlaşma protokolü ayrıntılı bir şekilde hazırlanmalıdır. Bu nedenle protokol hazırlanırken bir avukattan yardım alınması önerilir. Böylece hukuka uygun bir şekilde metin hazırlanabilir.

Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Arasında Ne Farklar Var?

Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma birbiriyle karıştırılabilir. Ancak her ikisi de tamamen farklıdır. Anlaşmalı boşanma davası açabilmek için tarafların 1 sene evli kalmaları gerekir. Lakin çekişmeli olarak ayrılmak için bir zaman şartı yoktur.

Anlaşmalı boşanma davalarında hakimler tarafların hazırladığı boşanma protokolüne dayanır. Lakin protokolün uygun bulunması gerektiği de unutulmamalıdır. Çekişmeli boşanmada ise boşanmanın,

 1. Nafaka,
 2. Mal varlığı,
 3. Velayet,
 4. Maddi ve manevi tazminat,
 5. Ortak konut,

Gibi kararları hâkimin kendisi tarafından re’sen takdir edilir. Bunun dışında her iki dava türü zaman bakımından da farklılık gösterir. Anlaşmalı boşanma davası ne kadar sürer tek celsede sona erebilir. Lakin çekişmeli boşanma davaları daha uzun sürmektedir.

Bursa Boşanma Avukatı Yasemin Oral

Yorum yapın

Randevu için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Sakarya Mah. Uluyol Cd, 1. Güven Sk. No:2 D:10, 16220 Osmangazi/Bursa

Hemen Arayın!