Aile Konutu Şerhi

Aile konutu şerhi, bir taşınmazın bir veya birden fazla eşin aile konutu olarak kullanılması amacıyla kaydedilen bir tür ipotektir. Bu şerh, evli çiftlerin ayrılık veya boşanma durumunda, aile konutunun korunmasını ve eşlerden birinin konutu satmasını önlemeyi amaçlar.

Aile konutu şerhi, evlilikten sonra eşlerin herhangi bir zamanda taşınmaz bir mal alıp alamayacağına veya taşınmaz bir mahkeme kararı ile paylaşılıp paylaşılamayacağına karar verir.

Aile konutu şerhi, bir tapu kaydı olarak kaydedilir, böylece taşınmazın mülkiyeti, sadece aile konutu şerhi koyan eşlerin değil, aynı zamanda bu taşınmazı alan herhangi bir kişinin bilgisi dahilinde olur.

Aile Konutu Şerhi Nasıl Konulur?

Aile konutu şerhi, bir çiftin ev üzerindeki haklarını koruyan yasal bir belgedir. Bu belge eşler arasında imzalanır ve anlaşmaya göre konutun sahibi olan kişinin ölümü, boşanma veya ayrılık gibi durumlarda evin diğer eşe devredilmesini sağlar.

Bu yazımızda, aile konutu şerhini nasıl konulacağı hakkında detaylı bir şekilde konuşacağız. Hemen okumaya başlayalım!

Aile Konutu Şerhi Konulma İşlemleri
1. İlk önce, aile konutu şerhine karar verilir. Bu karar her iki eş tarafından da alınmalıdır.
2. Aile konutu şerhine dahil edilecek olan kişi ve evin tapu kayıtları kontrol edilir. Bu işlem, bir avukat veya emlak uzmanı tarafından yapılabilir.
3. Aile konutu şerhine konulacak olan evin değeri belirlenir. Eğer ev borçlu ise, borç ödenmeli veya borçsuz olduğundan emin olunmalıdır.
4. Aile konutu şerhi için hazırlanan belgede, eşlerin kimlik bilgileri, evin tapu bilgileri ile belgenin noter tarafından onaylanması gerekmektedir.
5. Son olarak, hazırlanan belge Tapu Kadastro Müdürlüğüne teslim edilir ve işlem tamamlanır.
Aile Konutu Şerhi Konulma İşlemleri

Bu adımlar doğru bir şekilde takip edildiği takdirde, aile konutu şerhi kolaylıkla konulabilir. Şimdi, bu şerhin ev üzerindeki önemine bir göz atalım.

Aile Konutu Şerhinin Önemi Nedir?

Aile konutu şerhi bir evin tapu kayıtlarına eklenerek, ev sahibinin haklarını korur. Bu belge, ev üzerindeki hakların korunması açısından oldukça önemlidir. Eğer bir eş ölürse veya boşanma veya ayrılık gibi ayrılık durumunda ise, evin diğer eşe devredilmesini sağlar.

Bu nedenle, çiftlerin bu belgeyi oluşturması ve tapu kayıtlarına kaydettirmesi oldukça önemlidir. Aksi takdirde, ev üzerinde sıkıntılarla karşı karşıya kalabilirler.

Aile Konutu Şerhi Kaldırma İşlemi Nasıl Gerçekleştirilir?

Aile konutu şerhi, evli olan kişilerin evlerinde kalıcı olması ve miras yoluyla evin ortaklığını sürdürmesi durumunda uygulanan bir işlemdir. Ancak bazı durumlarda, aile konutu şerhi kaldırma işlemi gerekebilir. Aile konutu şerhi kaldırma işlemi nasıl yapılır?

İlk olarak, aile konutu şerhini koyan taraflardan biri şerhi kaldırmak istediğini beyan etmelidir. Bu beyan tapu sicil müdürlüğüne yapılmalıdır. Ayrıca, aile konutu şerhinin kaldırılması için diğer tarafların da rızası alınmalıdır.

Aile konutu şerhinin kaldırılması işlemi için gerekli olan belgeler arasında nüfus cüzdanı, tapu belgesi ve aile konutu şerhi belgesi yer alır. Bu belgelerin eksiksiz olması gerekmektedir.

 • Aile konutu şerhi belgesi
 • Nüfus cüzdanı
 • Tapu belgesi

Belgelerin tamamı hazırlandıktan sonra, tapu sicil müdürlüğüne başvurulmalıdır. Başvuru sırasında, aile konutu şerhinin kaldırılmak istendiği ve diğer tarafların rızasının alındığı belirtilmelidir.

Başvurunun kabul edilmesi durumunda, tapu kaydında aile konutu şerhi kaldırılacak ve ev artık ortaklığa tabi olmaktan çıkacaktır. Ayrıca, ev sahibi artık evi satabilir veya başka birine devredebilir.

Aile Konutu Şerhi İşlemleri İçin Hangi Belgeler Gerekli?

Her eşin, aile konutu olarak kullanılan bir taşınmazı vardır. Bu taşınmazın üzerinde aile konutu şerhi bulunması gerekmektedir. Aile konutu şerhi koyulurken bazı belgelerin hazırlanması gerekmektedir.

Gerekli Belgeler

 • Nüfus cüzdanı fotokopileri
 • Tapu senedi fotokopileri
 • Evlilik cüzdanı fotokopileri
 • Kimlik fotokopileri
 • Resmi bir dilekçe
 • Emlak vergisi ödendiğine dair belge

Ayrıca aile konutu şerhi koyacak kişilerin, hakim önünde açılan bir dava sonucunda veya noter huzurunda imzalanan bir protokole dayanarak işlem yapmaları gerekmektedir. Bu doğrultuda, boşanma kararından sonra aile konutu paylaştırılırken, şerhin kaldırılması gerekmektedir.

Özetle, bir taşınmazın aile konutu olarak kullanıldığına dair kanıt sağlamak amacıyla aile konutu şerhi konması gerekmektedir. Ancak bu işlem için gerekli olan evraklar ve süreçler, hakim kararı ve noter huzurunda imzalanacak protokole uygun bir şekilde yerine getirilmelidir.

Aile Konutu Şerhini Koyan Kişiler Kimlerdir?Aile konutu şerhi, evli çiftlerin birlikte yaşadıkları evin tapusuna konulabilen bir şerhtir ve bu şerh evi korumak için konulur. Fakat aile konutu şerhini koyabilen kişiler kimdir? Genellikle bu şerhi koyma hakkı evin evlilik birliği içerisindeki eşi olan kişidedir. Yani aile konutu şerhini koyan kişi ya da kişiler, evin tüm bölümlerini eşleri ile birlikte kullanan ve aynı evde yaşayan eşlerdir.

Ayrıca, evlenme dışı çiftler de aile konutu şerhi tesis edebilirler. Yasal bir evliliği olmayan çiftler, yine de birlikte yaşadıkları konutta aile konutu şerhi tesis edebilirler. Ancak bunun için evin tapusu ya da kiracı oldukları ev için sahip oldukları sözleşme üzerinde hemfikir olmaları gerekmektedir.

Sonuç olarak, aile konutu şerhi tesis etme hakkı evlilik birliği içerisindeki eşlerdedir. Evin bölümlerini eşleri ile birlikte kullanan ve aynı evde yaşayan eşler aile konutu şerhini koyma hakkına sahiptir. Ayrıca, evlenme dışı çiftler de evin tapusu ya da kiracı oldukları ev için sahip oldukları sözleşme üzerinde hemfikir olarak aile konutu şerhi tesis edebilirler.

Aile konutu şerhi
Aile konutu şerhi

Aile Konutu Şerhi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular Ve Cevaplar

Aile konutu şerhi, bir gayrimenkulü eşlerden birinin vefatı veya boşanma durumunda korumaya almak için konulan bir şerhtir. Bu şerh, evi kurtarma yolu olarak da bilinir. Aile konutu şerhi hakkında en sık sorulan soruları ve yanıtları aşağıda bulabilirsiniz.

Aile Konutu Şerhi Nedir Ve Ne İşe Yarar?

Aile konutu şerhi, evin hangi koşullarda satılamayacağını ve devredilemeyeceğini belirler. Bu şerh, eşlerden birinin vefatı veya boşanma durumunda, diğer eşin evde yaşamaya devam etme hakkını korur. Bu şerh, evin bir eşin ölümü veya boşanması durumunda diğer eş tarafından korunması için bir koruma sağlar.

Aile Konutu Şerhi Nasıl Konulur?

Aile konutu şerhi, evde yaşayan eşlerden birinin talebi üzerine ve evin diğer sahibinin onayı ile Tapu Müdürlüğü’ne konulabilir. Şerhin konulabilmesi için, evin kurulu olduğu belediyeden alınacak bir belge ve resmi bir başvuru gereklidir.

Aile Konutu Şerhi Kaldırma İşlemi Nasıl Gerçekleştirilir?

Aile konutu şerhi, Tapu Müdürlüğü’ne yapılan resmi bir başvuru ile kaldırılabilir. Bu başvuru, tüm ev sahipleri tarafından imzalanmalı ve belgelerle birlikte sunulmalıdır. Eşlerden biri başvuruyu tek başına yapamaz. Ayrıca, evde yaşayan çocuklar varsa, onların rızası da alınmalıdır.

Aile Konutu Şerhi İşlemleri İçin Hangi Belgeler Gerekli?

Aile konutu şerhi işlemleri için Tapu Müdürlüğü tarafından istenen belgeler şunlardır:

 • Evlilik cüzdanı
 • Nüfus kayıt örneği
 • Evin belediyeden alınmış belgesi
 • Tapu belgesi

Aile Konutu Şerhini Koyan Kişiler Kimlerdir?

Aile konutu şerhi, evde yaşayan eşlerden birinin isteği üzerine konulur. Bu işlem, evin diğer sahibinin onayıyla gerçekleştirilir. Eğer evde yaşayan çocuklar varsa, onların rızası da alınmalıdır.

Aile konutu şerhi ne kadar süreyle geçerlidir?

Aile konutu şerhi, evin sahibi olan eşin hayatı boyunca veya diğer eşin evden taşınması durumunda kaldırılır.

Eşlerden biri evi satmak istiyor, aile konutu şerhi ne yapabilirim?

Eşlerden biri evi satmak istediğinde, aile konutu şerhi bu işlemi engellemez. Ancak, şerh nedeniyle evin üzerindeki mülkiyet payındaki devir getirilemeyecektir.

Aile konutu şerhi koruma sağlar mı?

Evde yaşayan eşten biri ölür veya boşanma durumunda, diğer eşin evde oturma hakkı vardır. Bu şerh, bir çeşit koruma sağlar.

Aile Konutu Şerhinin Önemi Nedir?

Aile konutu şerhi, evde yaşayan eşlerin ekonomik ve sosyal haklarının korunmasını sağlar. Bu şerh, evin diğer sahibinin evi satma hakkını engellemez ancak evdeki yaşayanların haklarını korur.

Eşler Arasında Aile Konutu Şerhi Konusunda Anlaşmazlık Durumunda Ne Yapılmalı?

Eşler arasında aile konutu şerhi konusunda anlaşmazlık durumunda, mahkeme kararına başvurmak gereklidir. Bu karar, eşlerin haklarını korur ve doğru bir çözüm sağlar.

Aile Konutu Şerhi İşlemleri Nereye Başvurularak Yapılır?

Aile konutu şerhi ile ilgili işlemler, Tapu Müdürlüğü’nde gerçekleştirilir. Başvuruların buradan yapılması gerekmektedir.

Aile Konutu Şerhinin Tapu Kaydı Üzerindeki Etkisi Nedir?

Aile konutu şerhi, evin üzerindeki mülkiyet payını korur. Bu şerh, ev sahiplerinin haklarını korumak için konulur. Bu nedenle, şerh Tapu kaydı üzerinde belirtilir ve herkes tarafından bilinir olur.

Aile Konutu Şerhini Koyan Kişiler Kimlerdir?

Aile Konutu Şerhini koyan kişiler, evli olan çiftlerdir. Bu şerh, evli çiftlerin mal rejimi sözleşmesinde belirtilmemiş olsa dahi otomatik olarak konulabilir.

Bursa Aile Avukatı Yasemin Oral

Yorum yapın

Randevu için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Sakarya Mah. Uluyol Cd, 1. Güven Sk. No:2 D:10, 16220 Osmangazi/Bursa

Hemen Arayın!